Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

Stina Johansson

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Arbetsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Publikationer

Artikel i tidskrift

If you can’t beat them, join them? (2013)

The Swedish trade union movement and lean production
Johansson. J, Abrahamsson. L, Johansson. S
Journal of Industrial Relations, Vol. 55, nr. 3, s. 445-460
Kapitel i bok, del av antologi

Lean och den svenska fackföreningsrörelsen (2013)

ett tudelat förhållande
Johansson. S
Ingår i: Lean i arbetslivet
Artikel i tidskrift

Researching lean (2012)

Methodological implications of loose definitions
Brännmark. M, Langstrand. J, Halvarsson. A, Johansson. S, Abrahamsson. L, Winkel. J
Quality Innovation Prosperity, Vol. 16, nr. 2, s. 35-48
Rapport

Framtidsfabriken (2011)

En vision av framtidens effektiva och attraktiva arbetsmiljöer i industrin
Wikberg-Nilsson. Å, Abrahamsson. L, Fältholm. Y, Johansson. B, Johansson. J, Johansson. S, et al.