Hoppa till innehållet
Tarja Karlsson
Tarja Karlsson

Tarja Karlsson

Ekonom
Luleå tekniska universitet
Verksamhetsnära stöd SBN, Byggkonstruktion och brand, Geovetenskap och miljöteknik
Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Tarja.Karlsson@ltu.se
0920-491922
T1023 Luleå

Jag arbetar som projektekonom på Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. Detta innebär att jag arbetar med budget, uppföljning och bokslut samt sköter den ekonomiska redovisningen för flera ämnen i samråd med ämnesföreträdare. Jag samarbetar med forskare och projektledare i arbetet med projektredovisning. I arbetet ingår upprättande av kalkyler, rekvisitioner, kundfakturering och slutredovisningar. Förutom arbetet med  ekonomi innefattar även min tjänst  kontakter med finansiärer och andra intressenter.

Forskningsämnen

Lab

Övrigt