Kentaro Umeki
Kentaro Umeki

Kentaro Umeki

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Energiteknik
Energivetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
kentaro.umeki@ltu.se
0920-492484
E148 Luleå

Allmänt

Kentaro Umeki, född 1982 i Miyazaki, Japan, är biträdande professor (docent) i Energiteknik vid Luleå tekniska universitet (LTU). Umeki är också en laboratoriechef och forskningskoordinator av termokemisk omvandling område vid Avdelningen för Energivetenskap. Han tjänstgör för närvarande som Subject Assistant Editor för Applied Energy (Elsevier Inc., IF = 7.182) och styrelseledamot för Svenska Föreningen för Förbränningsforskning.

Hans forskningsintressen är termokemisk omvandling av biomassa som alternativa energiprocesser till fossila baserad teknik. Umeki tjänade doktorsexamen i miljövetenskap och teknik under 2010 efter att tjäna kandidat i maskinteknik 2005 och civilingenjör i Environmental Science and Technology 2007, allt från Tokyo Institute of Technology, Japan. Han fick forskningsstipendier från Japan Society for the Promotion of Science (2008-2010) under sin doktorandstudier och Canon Foundation in Europe (2010-2011) under sin postdoc forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige. Han var gästforskare vid Korean Institute of Machnery and Materials in 2007-2008 (5 månader) och vid Monash University, Australien in 2011 (6 veckor). Han tilldelades en bästa pappers utmärkelse (6th International Conference on Fluid and Thermal Energy, 2009), en bästa granskare utmärkelse (Applied Energy, Elsevier Inc., 2012), Nytänkande yngre forskare (Norrbottens Forskningsråd, 2015), och Gunnar Öquist Fellow (Kempe stifleslesen, 2016).

Umeki arbetade som forskarassistent vid LTU från 2011, och blev biträdande professor tillika docent 2015. Han har publicerat >30 artiklar i vetenskapliga tidskrifter, en bok kapitel, och >55 konferensbidrag.

 

Forskningsområde

Termokemisk omvandling av biomassa, modellering och simulering, kemisk reaktionsteknik

 

Undervisning

F7010T Bränslen, förbrännings- och förgasningsteknik; F7011T Energitekniska anläggningar och systemteknik; F7034T Bränslen; W0020T energianläggning Analyser

 

Intressen

Matlagning, DIY (gör-det-själv), resor, basket, cickla och umgänge

Publikationer

Artikel i tidskrift

Catalytic hydrothermal liquefaction of biomass with K2CO3 for production of gasification feedstock (2018)

Hardi. F, Furusjö. E, Kirtania. K, Imai. A, Umeki. K, Yoshikawa. K
Biofuels, ISSN: 1759-7269
Konferensbidrag

Change in size and density of a biomass char during heterogeneous reactions (2018)

Phounglamcheik. A, Umeki. K
Paper presented at : 25th International conference on Chemical Reaction Engineering, Florence, Italy, 20-23 May 2018
Artikel i tidskrift

Characterization and reactivity of soot from fast pyrolysis of lignocellulosic compounds and monolignols (2018)

Trubetskaya. A, Brown. A, Tompsett. G, Timko. M, Kling. J, Broström. M, et al.
Applied Energy, ISSN: 0306-2619, Vol. 212, s. 1489-1500
Konferensbidrag

Effect of supercritical extraction on the soot nanostructure and gasification product yields (2018)

Trubetskaya. A, Kling. J, Umeki. K, Attard. T, Budarin. V, Hunt. A
Paper presented at : 37th International Symposium on Combustion, Dublin, Ireland, 29 July-3 August, 2018
Konferensbidrag

Effects of pyrolysis oil recycling and reaction gas atmosphere on the physical properties and reactivity of charcoal from wood (2018)

Phounglamcheik. A, Wang. L, Romar. H, Broström. M, Ramser. K, Skreiberg. Ø, et al.
Paper presented at : 22nd International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis, Kyoto, Japan, 3-8 June 2018