Rektors blogg: Våra lokaler – nuläget och inför framtiden

Birgitta Bergvall Kåreborn