Hoppa till innehållet

Luleå tekniska universitet

Musik Piteå
Musik och skådespelare

Sök senast 15 januari!

Träffa oss
Träffa oss

Träffa våra studenter på studiebesök, mässor och event.

Student
Master och magister

Ansökan är öppen!

Projekt för fler kvinnor inom naturvetenskapliga utbildningar

Kvinnor är underrepresenterade inom den naturvetenskapliga branschen. Trots flera insatser väljer kvinnor och flickor bort utbildningar och yrken inom naturkunskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik – det som på engelska förkortas STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Luleå tekniska universitet har under två år drivit ett projekt för att stärka de kvinnliga STEM-studenterna och göra STEM-kurserna mer attraktiva för kvinnor.

Forskare belastningstestar Malmbanans broar

Malmbanan är Sveriges tyngst trafikerade järnväg med persontåg, godståg och malmtåg. Här transporteras malm från gruvorterna Malmberget, Svappavaara och Kiruna till hamnarna i Narvik och Luleå och vidare ut i Europa. Nu finns planer på att bland annat öka tillåtna axeltrycket för tågen längs den 50 mil långa Malmbanan för att kunna lasta mer i vagnarna. Luleå tekniska universitet utför därför ett för Sverige unikt provningsprogram på en fullskalig trågbro i universitetets laboratorium i samarbete med Trafikverket.