DSP dragprov vid Complab Hållfasthetslära

Laboratorieresurser inom CHS och LTU

Publicerad: 20 maj 2011

CHS har ett närmare samarbete med fyra laboratorium vid LTU. Complab Hållfasthetslära, Tribolab, Complab Konstruktionsteknik och Materiallab


Three_point_fatigue_test.png
Trepunkts utmattningsprovning vid Complab Hållfasthetslära

Complab Hållfasthetslära

Utmattningsprov
Dragprovning
Snabba dragprov (20m / s vid 100kN)
Tryckluft pistol (300 m / s)
Split-hopkinsson Bar
Pulverkompaktering
Brottmekanisk provning
Mätning av förskjutning, kraft, töjning, temperatur, etc.

Testrig_friction_and_wear_high_temp.png
Testrigg för friktion och slitage vid Tribolab

Tribolab

Friktions- och nötningstester
Tribologiska haverianalyser
Smörjmedelstester
 

Test_rig_complab.png
Testrigg vid Complab LTU

Complab Konstruktionsteknik

Mekanisk provning av stål, trä och betong.
Bergmekanisk provning
Geotekniska tester
Fältmätningar
Analyser och utredningar

4b_1000x.4.jpg
Mikrostruktur bild

Materiallab

Material analyser
Slagseghetsprovning
Hårdhetsprovning
SEM (svepelektron mikroskopi) Mikrostrukturanalyser
Fasanalyser
Haveri- och brottanalyser