KURSPLAN

Organisationsutveckling 7,5 högskolepoäng

Organisational Design and Development
Avancerad nivå, A7003A
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen har fastställts av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell organisation
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation

Behörighet

Kurser om minst 90 hp på grundnivå samt A0011A Industriell produktionsmiljö eller motsvarande. A7008A Produktions- och arbetsorganisation rekommenderas.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs ha tillägnat sig:
  • fördjupade kunskaper i teorier om arbetsorganisationer och deras förändring.
  • kunskap och insikter om de mest aktuella organisationskoncepten och deras spridning, framgångar, motgångar, med perspektiv på både företaget och de anställda. 
  • ett kritiskt perspektiv beträffande organisationsmodeller, förändringsmetoder, implementering och konsekvenser.

Kursinnehåll
  • Trender, spridning och implementering av populära organisationskoncept (t.ex. Lean Production, motstånd och förändringsmetoder.
  • Introduktion till neoinstitutionell teori, kritisk organisationsteori, socialkonstruktionistiska perspektiv, genusperspektiv på organisationsförändringar samt diskussioner om diskurser och ideologier inom arbetsorganisationsområdet.
  • Diskussioner om effekter av organisationsförändringar på arbetsmarknad arbete och hållbar utveckling i arbetslivet.

Genomförande
Undervisningen består av lektioner som ägnas åt teorigenomgång och diskussion samt seminarier där studenterna aktivt tar ansvar för olika teman.

Examination
Skriftlig hemtentamen omfattande litteraturen och föreläsningarna, samt genomförande av ett seminarium. För att erhålla godkänt slutbetyg på kursen krävs minst godkänt (betyg 3) på tentamen samt godkänd muntlig redovisning vid ett seminarium. Kursen ges med differentierade betyg.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen A7003A motsvarar kursen ARA104.

Examinator
Lena Abrahamsson

Övergångsbestämmelser
Kursen A7003A motsvarar kursen ARA104

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Sveningsson, Stefan & Sörgärde, Nadja (2014). Organisationsförändring – hur, vad och varför? Lund: Studentlitteratur.

Ytterligare artiklar och texter tillkommer (in English).

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002HemtentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH15
0003Muntliga presentationer vid seminarierU G#1.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.