Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Organisationsutveckling 7,5 högskolepoäng

Organisational Design and Development
Avancerad nivå, A7003A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell organisation
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation

Behörighet

Kurser om minst 90 hp på grundnivå samt Industriell produktionsmiljö (A0011A) 7,5 hp¨, eller motsvarande kunskaper. Produktions- och arbetsorganisation (A7008A) 7,5 hp rekommenderas.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs ha tillägnat sig:
  • fördjupade kunskaper i teorier om arbetsorganisationer och deras förändring.
  • kunskap och insikter om de mest aktuella organisationskoncepten och deras spridning, framgångar, motgångar, med perspektiv på både företaget och de anställda. 
  • ett kritiskt perspektiv beträffande organisationsmodeller, förändringsmetoder, implementering och konsekvenser.

Kursinnehåll
  • Trender, spridning och implementering av populära organisationskoncept (t.ex. Lean Production, motstånd och förändringsmetoder.
  • Introduktion till neoinstitutionell teori, kritisk organisationsteori, socialkonstruktionistiska perspektiv, genusperspektiv på organisationsförändringar samt diskussioner om diskurser och ideologier inom arbetsorganisationsområdet.
  • Diskussioner om effekter av organisationsförändringar på arbetsmarknad arbete och hållbar utveckling i arbetslivet.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av lektioner som ägnas åt teorigenomgång och diskussion samt seminarier där studenterna aktivt tar ansvar för olika teman.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig hemtentamen omfattande litteraturen och föreläsningarna, samt genomförande av ett seminarium. För att erhålla godkänt slutbetyg på kursen krävs minst godkänt (betyg 3) på tentamen samt godkänd muntlig redovisning vid ett seminarium. Kursen ges med differentierade betyg.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen A7003A motsvarar kursen ARA104.

Examinator
Lena Abrahamsson

Övergångsbestämmelser
Kursen A7003A motsvarar kursen ARA104

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Sveningsson, S & Sörgärde, N (2019). Managing Change in Organizations. How, what and why? Sage. ISBN: 9781526464446.

Ytterligare artiklar och texter tillkommer (in English).

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002HemtentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH15
0003Muntliga presentationer vid seminarierU G#1.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen har fastställts av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17