Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Underhållsstrategi 7,5 högskolepoäng

Maintenance Strategy
Grundnivå, D0010B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Underhållsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt D0011B Introduktion till drift- och underhållsteknik eller D0002B Drift och underhåll


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att ge de studerande kunskap om hur underhållsstrategier kan tillämpas för att nå produktionsmål och sätta dessa i relation till övergripande företagsmål. Efter godkänd kurs ska studenten visa färdighet i att ta fram en underhållsstrategi för ett industriellt system genom att utveckla underhållsplaner för ingående enheter.

Kursinnehåll
Kursen behandlar:
• Underhållsprocess i en industriell organisation
• System- och flödeskartläggning av industriella system
• Anläggningens livscykelkostnader
• Underhållsmål i relation till företagsmål
• Metoder och principer för förebyggande underhåll
• Funktionssäkerhetsinriktat underhåll (RCM)
• Arbetssätt för att utveckla en underhållsstrategi 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning består av seminarier och inlämningsuppgifter. Det förutsätts att studenten förbereder sig inför seminarium genom att gå igenom anvisat material. Ett aktivt deltagande på seminarium förväntas. Inlämningsuppgifterna genomförs enskilt och i grupp. Obligatorisk närvaro vid muntlig presentation av inlämningsuppgift.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen, aktivt deltagande vid seminarier och godkända inlämningsuppgifter.

Examinator
Mattias Holmgren

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1
Kelly, A. (2006). Strategic Maintenance Planning. Butterworth-Heinemann Ltd.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0005Seminarium/inlämningsuppgifterG U 3 4 57.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2014-02-13

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17