Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Det musikaliska hantverket - Jazzmusiker 2 7,5 högskolepoäng

Musical Craft - Jazz Musician 2
Grundnivå, D0147G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Det musikaliska hantverket - Jazzmusiker 1 (D0145G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten 

• uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för gehörsspel och gehörsträning, med utgångspunkt i den egna instrumentrollen
• uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för generella och för inriktningen relevanta färdigheter vid ensemblespel (såsom t.ex. avistaspel, transponering, interpretation, rytmik, samspel och lyhördhet)
• uppvisa grundläggande kunskaper i och förståelse för musikteori (avseende t.ex. harmonilära och improvisatoriska förhållningssätt) inom jazzgenren
• uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för inspelningsteknik


Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten 

• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i gehörsspel, med utgångspunkt i den egna instrumentrollen
• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i ensemblespelets hantverk (såsom t.ex. avistaspel, transponering, interpretation, rytmik, samspel och lyhördhet)
• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i musikteori (såsom t.ex. analys av musikaliska förlopp) med utgångspunkt i jazzgenren
• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i inspelningsteknik


Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 

• kunna reflektera över utvecklingen i sitt eget musikaliska hantverk
• uppvisa ett medvetet förhållningssätt till sitt lärande, både enskilt och i grupp


Kursinnehåll
Kursen innehåller 
 
  • instrumentalt gehör
  • hantverksensemble
  • inspelningsteknik
  • jazzteori  

Genomförande
  • undervisning, handledning och övningar i grupp

Examination
För att bli godkänd i kursen ska studenten
  • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen

Examinator
Mathias Lundqvist

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Instrumentalt gehörU G#1.50ObligatoriskV17
0006HantverksensembleU G#1.50ObligatoriskH20
0007Inspelningsteknik 1U G#1.50ObligatoriskH20
0008Jazzteori 2U G#3.00ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14