KURSPLAN

Det musikaliska hantverket - Rockmusiker 1 7,5 högskolepoäng

Musical Craft - Rock Musician 1
Grundnivå, D0155G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov till konstnärlig kandidatutbildning i musik med inriktning rockmusiker vid LTU/Musikhögskolan i Piteå


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten 

• uppvisa grundläggande kunskap om notskrivningsprogram samt grundläggande inspelningsteknik
• uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för rollen som bandledare/kapellmästare, inom den valda inriktningen
• uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för musikaliska byggstenar, strukturer och stilistiska element, inom den valda inriktningen
• uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för avtal och upphovsrätt samt musikbranschens olika aktörer
• uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för gehörsspel och gehörsträning, med utgångspunkt i den egna instrumentrollen


Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten 

• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i inspelningsteknik samt notskrivningsprogram
• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga som bandledare/kapellmästare; att verbalt och praktiskt kunna genomdriva egna musikaliska idéer i en ensemblesituation
• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i att analysera och reflektera kring för genren typiska musikaliska element, strukturer och förlopp; samt använda och förstå musikalisk terminologi i tal och skrift
• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i gehörsspel, med utgångspunkt i den egna instrumentrollen

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 

• kunna reflektera över utvecklingen i sitt eget musikaliska hantverk
• uppvisa ett medvetet förhållningssätt till sitt lärande, både enskilt och i grupp 

Kursinnehåll
Kursen innehåller
  • musikdata
  • praktisk musiklära och stilanalys  
  • ensembleledning
  • branschkunskap
  • instrumentalt gehör


Genomförande
  • undervisning, handledning och övningar i grupp

Examination
För att bli godkänd i kursen ska studenten
  • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen

Examinator
Mathias Lundqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001MusikdataU G#1.00ObligatoriskH16
0003Praktisk musiklära och stilanalysU G#1.50ObligatoriskH16
0006EnsembleledningU G#1.50ObligatoriskH20
0007Branschkunskap 1U G#2.00ObligatoriskH20
0008Instrumentalt gehörU G#1.50ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.