KURSPLAN

Mänskliga faktorer för underhåll 7,5 högskolepoäng

Human Factors in Maintenance
Avancerad nivå, D7013B
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-02-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Underhållsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

D7007B Underhållsteknik eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att ge studenter kunskap och förståelse för
• hur man kan förbättra underhållsmässigheten och säkerhet i underhållsaktiviteter genom att minska mänskliga felhandlande
• hur organisatoriska aspekter som kommunikation, teamwork och rutiner påverkar säkerheten och kvaliteten på underhållsaktiviteter
• individens och organisationens roll för att säkerställa säkerhet vid underhåll
• jämställdhetsmål och regelverk för jämställdhet i arbetslivet samt ge exempel på förutsättning för jämställdhet i arbetslivet 

Kursinnehåll
Kursen innehåller följande:
• Modeller av mänskliga faktorer i underhåll: människor, arbetsmiljö, handlingar och resurser.
• Hantering av mänskligt felhandlande och misstag
• Mänsklig prestanda och dess begränsningar
• Underhållsmässighet och mänskliga faktorer i design och installation
• Beslutsfattande
• Effekter och orsaker till trötthet och utmattning på arbetsplatsen
• Arbetsbelastning, stressorsaker och stressymptom
• Riskhantering, riskidentifiering och olycksundersökning
• Säkerhetskultur och organisatoriska normer
• Organisationens program för mänskliga faktorer inklusive procedurer, information och praxis
• Kommunikation och teamwork
• Jämställdhet i arbetslivet och jämställdhetsmål 

Genomförande
Kursen innehåller teoretiska moment och seminarier som behandlar teori och metoder. Kunskaperna appliceras i olika fallstudier kopplade till industriella problem. Ett aktivt deltagande på seminarierna förväntas. Det förutsätts att studenten förbereder sig genom att gå igenom anvisat material. De studerande ska genomföra muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter. Kursmodulen om jämställdhet består av inspelade föreläsningar samt litteratur. 

Examination
Aktivt deltagande i seminarier, muntlig presentation och inlämningsuppgifter. Kursmodulen om jämställdhet examineras genom quizzar. 

Examinator
Phillip Tretten

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur ges före kursstart

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Seminarier och muntlig presentationU G#2.50ObligatoriskV21
0002InlämningsuppgifterG U 3 4 55.00ObligatoriskV21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.