Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Mobila och distribuerade datorsystem 7,5 högskolepoäng

Mobile and distributed computing systems
Avancerad nivå, D7024E
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Mobila system
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik
Ingår i huvudområde
Datateknik

Behörighet

Kursen förutsätter kurser om minst 60 hp på grundnivå, varav följande grundläggande kunskaper/kurser ingår: objektorienterad programmering 7.5 hp (t ex D0010E), algoritmer och datastrukturer 7.5 hp (t ex D0012E), Realtidssystem 7.5 hp (t ex D0003E), Databasteknik (t ex D0018E), Datorkommunikation (t ex D0002E). Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6 Alternativt: Alternativ till godkända kurser kan vara motsvarande kunskap erhållen genom arbete inom IT-branschen.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Följande kunskaper och färdigheter ska kunna visas av dig:

 • Kunskap om interna arkitekturer för några olika klasser av distribuerade system, både decentraliserade och delvis centraliserade.
 • Färdighet att kreativt och kritiskt modellera, formulera och implementera ett decentraliserat distribuerat system med utgångspunkt från en forskningsartikel samt olika metoder och verktyg för utveckling av distribuerade system.
 • Färdighet att utvärdera och analysera fördelar och nackdelar med olika typer av programvaruarkitekturer och distributionsmodeller.
 • Färdighet att genomföra agil utveckling av ett distribuerat system.
 • Färdighet att bedöma samhälleliga och etiska aspekter relaterade till distribuerade system

Kursinnehåll

Kursen innehåller:

 • Arkitekturer för mobila och distribuerade system, ”peer-to-peer” och molnbaserade.
 • Distribuerade kommunikationsmodeller (t ex ”remote procedure calls”, meddelandeköer, pubsub).
 • Serialisering samt modeller för direkt och indirekt kommunikation.
 • Global konsensus och synkronisering av distribuerade data.
 • Molnplattformar, virtuella maskiner och processcontainrar.
 • Tjänsteorienterade och mikrotjänstbaserade distribueringsmodeller.
 • ”Ad hoc”-nätverk och informationscentriska nätverk.
 • Nätverksinfrastruktur och säkerhet för mobila och distribuerade system.
 • Distribuerade filsystem och datalager.
 • Distribuerade kryptovalutor, liggare och blockkedjor.
 • Spelplattformar.
 • Distribuerad dataanalys och ”MapReduce”.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisnings- och lärandeaktiviteter består huvudsakligen av schemalagda föreläsningar (live), laborationspass, seminarieuppgift, samt några uppsättningar flervalsfrågor. Inspelade föreläsningar tillhandahålls till de som är kursregistrerade. Under schemalagda laborationspass finns labbhandledare tillgängliga (t ex online). Övrig tid sker korrespondens via kursrummet eller e-post.

En stor labbuppgift utförs i mindre grupp. Den är problemorienterad och allmänt hållen för att öva agil utveckling i ett miniprojekt med metodiken CDIO (Concieve-Design-Implement-Operate). Uppgiften utgår från en forskningsartikel. Det är er uppgift att tänka ut och specificera målsättningar. Ni ska designa lösningen, planera implementationen (genomförandet) och demonstrera i så kallade sprintar. Till hjälp för planering ska ni hålla en logg av identifierade och prioriterade uppgifter, som kan förändras löpande. Varje sprint stäms av i möte med labbhandledare som stödjer med återkoppling och framkoppling (eng. ”feed forward”). Slutresultatet ska kunna vara del i er resultatportfölj.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kunskapskontroll sker med momenten laboration, seminarium, hemtentamen och flervalsfrågor. Varje moment är viktat i kursrummet. För godkänt på kursen krävs godkänt på momenten laboration, seminarie och hemtentamen (medan resultatet på flervalsfrågorna endast används som del i slutbetyget). Slutbetyget U 3 4 5 ges av det sammanvägda resultatet från de olika momenten. Notera att tentabetyg och kursbetyg kan avvika från varandra.


Examinator
Olov Schelén

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Lektionsmaterial, länkar till webben och forskningsartiklar.

En av följande läroböcker:

Distributed Systems, Concepts and Design, 5th Edition, George Coulouris Jean Dollimore, Tim Kindberg, Gordon Blair, 2012, ISBN13: 978-0-13-214301-1.
(http://www.cdk5.net/wp)

eller

Distributed Systems, 3rd edition, Maarten van Steen, Andrew Tanenbaum, 2017, ISBN13: 978-1543057386 (https://www.distributed-systems.net)

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002LaborationU G#3.00ObligatoriskH09
0003SeminariumU G#1.50ObligatoriskH09
0004HemtentamenG U 3 4 53.00ObligatoriskH11

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2008-12-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2022-02-11