Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Virtuella interaktiva miljöer 7,5 högskolepoäng

Virtual interactive environments
Avancerad nivå, D7049E
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datateknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik
Ingår i huvudområde
Datateknik

Behörighet

Grundläggande kunskap i datateknik och särskild kunskap i konstruktion av interaktiva system motsvarande kurserna D7032E Programvaruteknik och D0003E Realtidssystem.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursens mål är att designa, skapa, och utvärdera metoder för virtuella interaktiva miljöer.

 • Kunskap och förståelse
  • god insikt i pipelinen för innehåll inom virtuella interaktiva miljöer
  • förstå och reflektera tekniska och tillämpningsspecifika behov vid konstruktion och design av mjukvara för virtuella interaktiva miljöer

 • Färdighet och förmåga
  • behärska god design av mjukvara för stora interaktiva system
  • formulera och implementera komponentsystem för interaktiva miljöer
  • visa kunskap och förmåga att arbeta med ingenjörsmässig programvaruutveckling både enskilt och i grupp
  • använda olika API:er

 • Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kunna identifiera kritiska delsystem ur ett designperspektiv för ett givet scenario
  • visa förmåga att kritiskt utvärdera och bedöma kvalitet på programvarukomponenter utifrån relevanta bedömningskriterier

Kursinnehåll

Kursen innehåller teori och praktik vid konstruktion av virtuella interaktiva miljöer, speciellt effektiv hantering av stora mängder med visuellt material av olika typer t.ex 3D världar i ett spel. Grunder i simulation av fysiska objekt som stelkroppsmekanik och algoritmer för kollisionshantering. Konstruktion av komponentsystem samt effektiv synkronisering mellan komponenter och flera datorer över nätverk.

Kursen inkluderar ett antal laborativa moment som skall genomföras i grupp och som utvärderas både genom skriftlig rapport och muntlig presentation, samt seminarier där aktuella ämnen undersöks, presenteras, och diskuteras.Genomförande
Undervisningen består av lektioner och laborativt arbete. Laborationerna rapporteras skriftligt eller muntligt, och kan vara kopplat till ett slutdatum. Det kan förekomma hemuppgifter, seminarieuppgifter, och små tester under kursens gång

Examination
Seminarier, inlämningsuppgifter, aktivt deltagande, muntlig och skriftlig presentation av projekt. Det slutgiltiga betyget baseras på prestation i samtliga moment i kursen.

Examinator
Josef Hallberg

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Vetenskapliga artiklar och webbaserat material

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ExaminationG U 3 4 57.50ObligatoriskV20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson 2020-03-13