Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Engelska A, Modern engelsk litteratur

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, E0017S
Kursen utgör en delkurs i Engelska A, 30hp. Modern litteratur från engelskspråkiga länder, ex One Flew over the Cuckoo`s Nest.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2013