KURSPLAN

Litteraturens roll i engelskundervisningen 7,5 Högskolepoäng

Directed Readings in Literature and English Language Education
Avancerad nivå, E7001P
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kunskaper motsvarande Engelska C, 30 hp (E0014S) eller Engelska för ämneslärare 5, 30 hp (E0010P)


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
I slutet av kursen förväntas studenten
•    kunna hitta artiklar och/ eller annat material inom studieområdet
•    känna till centrala ståndpunkter och samtida kontroverser gällande litteraturens roll i språkundervisning och förklara de bakomliggande orsakerna till befintliga meningsskiljaktigheter
•    ha läst och visa kunskap om ett antal viktiga teoretiska texter
•    visa kunskap om forskningsmetoder som är kopplade till specialiseringsområdet

Kursinnehåll

Målet med kursen är att ge studenten en allmän förståelse för litteraturens roll i engelskundervisning och kunskap om hur man utformar en studie inom specialområdet.

Kursen är uppdelad i följande tre avsnitt:

1. Allmän litteraturteori med relevans för språkundervisning (2,5hp)

2. Forskningsmetoder för litteratur i språkundervisning (2,5hp)

3. Specialisering inom området litteratur i språkundervisning (2,5hp)

Kursen måste genomföras i ovanstående ordning.

Studenten måste ha genomgått grundutbildningen inom engelska för att vara behörig till kursen. Denna kurs kommer att undervisas i form av individuella studier handledda av en lärare som är specialiserad inom området. En litteraturlista sammanställs i samarbete med undervisande lärare. Studenten förväntas också hitta material på egen hand. Litteraturen kommer att diskuteras muntligt och examineras skriftligt.


Genomförande
Individuell läsning, diskussion, skriftliga uppgifter

Examination
Skriftlig portfolio

Examinator
Lydia Kokkola

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kommer att väljas för att passa studenten / studenterna enligt ömsesidig överenskommelse

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgift7.5TG U G VG