Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Lingvistik med inriktning mot engelska med didaktisk inriktning

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, E7002P
Denna kurs är på avancerad nivå och innefattar studier av lingvistik med inriktning mot engelska med didaktisk inriktning.

Här studeras olika synvinklar på lingvistik med inriktning mot engelska med didaktisk inriktning. Kursen kombinerar undervisningsfokus med en tydlig forskningsanknytning. Kursen består av handledda individuella studier och examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Marie Nordlund

Marie Nordlund, Universitetslektor, Tf ämnesföreträdare

Organisation: Engelska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492546