Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Uppsats på avancerad nivå i engelska med didaktisk inriktning

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, E7004P
Denna kurs innefattar skrivandet av en uppsats på avancerad nivå.

Kursen innefattar utformandet, genomförandet och sammanställningen av en egen studie. Studenten kommer att få handledning under forsknings- och skrivprocessen och kursen examineras genom skriftliga deluppgifter och den slutgiltiga uppsatsen.    

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Marie Nordlund

Marie Nordlund, Universitetslektor, Tf ämnesföreträdare

Organisation: Engelska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492546