Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Det musikaliska hantverket - Klassisk musiker 1 7,5 högskolepoäng

Musical Craft - Classical Musician 1
Grundnivå, F0246G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Godkänt antagningsprov. Vid antagningsprov bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknik, konstnärlig gestaltning, kreativa processer samt musikteori. Antagningsprovet består av prov i musikteori samt sång-/spelprov.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten
• uppvisa grundläggande kunskaper i och förståelse för musiklära som en bärande del av det musikaliska hantverket  
• uppvisa grundläggande kunskaper i och förståelse för ensembleledning, pianospel och gehör som viktiga delar av det musikaliska hantverket  

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
• uppvisa grundläggande färdigheter i musiklära
• uppvisa grundläggande färdigheter i att spela piano efter noter
• uppvisa grundläggande kunskaper färdigheter i att dirigera
• uppvisa grundläggande förmåga i gehör

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
• kunna reflektera över utvecklingen i sitt eget musikaliska hantverk
• uppvisa ett reflekterande förhållningssätt till sitt lärande


Kursinnehåll
Kursen innehåller
  • gehörsträning
  • brukspiano I
  • musiklära
  • ensembleledning

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
  • undervisning, handledning samt övningar i grupp

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examination sker genom skriftliga och noterade inlämningsuppgifter (gehör och musiklära) samt genom muntlig examination (a vista sång) och noterad tentamen (gehör). Brukspiano momentet examineras genom klingande redovisning. Ensembleledning examineras genom praktisk redovisning (dirigering).  


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Aaron Sunstein

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Edlund, L. (1964). Modus novus: lärobok i fritonal melodiläsning. Nordiska musikförlaget.
Övrig litteratur bestående av notmaterial, kompendier och fonogram tillhandahålls av undervisande lärare vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0007EnsembleledningU G#2.00ObligatoriskH18
0008Brukspiano IU G#1.50ObligatoriskH18
0009Gehör IU G#2.00ObligatoriskH19
0010MusikläraU G#2.00ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11