KURSPLAN

Planeringsmetoder 7,5 högskolepoäng

Planning methods
Avancerad nivå, F7001B
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-06-17

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur

Behörighet

Kunskaper om urban design.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Olika planeringsmetoder för fysisk planering och deras lämplighet för olika planeringssammanhang. Samverkan mellan aktörs-grupper, medborgarsamverkan.

 Kunskap om:

Kvalitativa metoder. Kvantitativa metoder. Metoder i planeringsprocessen. Värderingsmetoder. Prognoser, SWOT, Framtidsbilder, Backcasting, Strategiska miljöbedömningar, Multikriterieanalys. Samverkansmetoder,

 Förståelse för:

Vilka planeringsmetoder som är lämpliga i vilka planeringssammanhang.

Färdighet och förmåga att:

Söka och värdera policy-information på FN, EU, nationell, regional och lokal nivå

Analysera policysammanhang för ett samhälle och urskilja syfte, visioner och mål

Identifiera områden som kan utvecklas för att uppnå samhällets planeringsvisioner och mål

Undersöka och sätta upp utvecklingsstrategier för planeringen

Utveckla indikatorer för att uppnå uppsatta planeringsmål

Skapa rekommendationer för planeringsprocess


Kursinnehåll

Metodik för fysisk planering. Iterativa och dynamiska kontra linjära/statiska planeringsmodeller. Arbetssteg i fysisk planering: Förutsättningsanalys, program/målformulering, alternativ/scenarier/visioner, alternativ värdering, presentation/visualisering. Exempel på illustrering av planeringsförslag.


Genomförande
Föreläsningar, övningar, projektarbete och seminarier

Examination
Godkänd aktivitet på seminarier. Godkänd muntlig och skriftlig presentation av projektarbete.

Examinator
David Chapman

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
American Planning Association. (2006) Planning and Urban Design Standards, Wiley.
Clifford, B.P. & Tewdwr-Jones, M. (2013) The Collaborating Planner: Practitioners in the Neoliberal Age, Policy Press, Bristol
Birch, E. ED (2008) The Urban and Regional Planning Reader, Routledge, New York.
Parolek, D., Parolek, K., & Crawford, P. (2008) Form Based Codes: A Guide for Planners, Urban Designers, Municipalities, and Developers, Wiley.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001ProjektarbeteG U 3 4 56.00ObligatoriskH07
0002SeminarierU G#1.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.