KURSPLAN

Stadsmiljö 7,5 Högskolepoäng

Urban Spaces
Avancerad nivå, F7017B
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2016-01-19

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-02-10

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur

Behörighet

Kunskaper motsvarande kurs F0002B Urban design


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursen belyser potentialen av design som en kreativ problemlösningsprocess, de olika stadierna i att utarbeta ett komplext stadsplaneringsförslag och de processer som krävs för att det ska genomföras. Kursen syftar till att studenterna ska använda sina kunskaper från tidigare kurser (stadsbyggnadsteorier, urban design, analysmetoder, planeringsmetoder etc.) och kombinera dem genom att utveckla ett stadsbyggnadsprojekt från vision till konkret förslag samt göra en plan för genomförande.  

Kunskap om

Integration av stadsbyggnadsteorier, urban design, analysmetoder, planeringsmetoder etc.

 Färdighet och förståelse för

Komplexiteten i genomförande av stadsbyggnadsprojekt och olika aktörers roller och ansvar

 Färdighet och förmåga att

Självständigt söka och välja lämplig akademisk litteratur

Kunna överföra urbanteori till design av ett hållbart stadsmiljöprojekt med bebyggelse, trafik, allmänna platser, bevarande etc.

Kunna presentera förslaget i text och illustrationer anpassat till vald målgrupp

Kunna beskriva hur projektet skulle genomföras


Kursinnehåll

Analys av stadsmiljö. Utveckling av vision och plan för ett stadsbyggnadsprojekt. Metoder för genomförande av stadsbyggnadsprojekt. Belysning av olika aktörers roll vid genomförande. Ekonomiska kalkyler för genomförande.


Genomförande

Kursen innehåller seminarier, litteraturstudier och projektarbeten, individuella och i grupp.


Examination

Aktivt deltagande på seminarier. Muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgifter

Projektarbeten G#/U


Examinator
Jennie Sjöholm

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Carmona. M., Tiesdell, S., Heath. T., and Oc. T, (2010) Public Places – Urban Spaces, The Dimensions of Urban Design (Second Edition), Oxford, Architectural Press, Part III: 269-368
Neal P (ed.), Urban villages and the making of communities. London: Spon Press, an imprint of Taylor & Francis, 2003
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Projektarbete6.0G U 3 4 5
0003Seminarier1.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.