Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Det musikaliska hantverket - Kyrkomusik 4 7,5 högskolepoäng

Musical Craft - Church Music 4
Grundnivå, G0024G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat kursen Det musikaliska hantverket - Kyrkomusik 3 (G0022G) 7,5 hp med minst godkänt resultat, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten
• uppvisa god kunskap och god förståelse för arrangering/komposition som en bärande del i praktisk musikteori
• uppvisa goda kunskaper och god förståelse för analys av musikalisk form som en bärande del i praktisk musikteori
• uppvisa grundläggande kunskap och förståelse för inspelning av musik
• uppvisa kunskap och förståelse för kyrkomusikens roll i musiklivet

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
• uppvisa god färdighet och förmåga i arrangering och komposition
• uppvisa god färdighet och förmåga i att analysera musikalisk form
• uppvisa god förmåga i gehör
• uppvisa grundläggande färdigheter och förmåga i att spela in musik

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
• kunna reflektera över utvecklingen i sitt eget musikaliska hantverk
• uppvisa ett medvetet förhållningssätt till sitt lärande, både enskilt och i grupp


Kursinnehåll
Kursen innehåller
• gehörsträning
• praktisk musikteori
• inspelningsteknik
• seminarier i kyrkomusik


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
  • undervisning, handledning och övningar i grupp

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker genom skriftliga och noterade inlämningsuppgifter (gehör och musikteori) samt genom muntlig examination i a vista sång (gehör) och noterad tentamen (praktisk musikteori och gehör). Inspelningsteknik examineras genom praktisk redovisning (inspelningar).  

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Aaron Sunstein

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Lars Edlund. Modus novus: lärobok i fritonal melodiläsning. Stockholm: Nordiska musikförlaget, 1964.
Övrig litteratur bestående av notmaterial och kompendier tillhandahålls av undervisande lärare vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0010InspelningsteknikU G#1.00ObligatoriskV19
0014Gehör IVU G#1.50ObligatoriskH21
0016Praktisk musikteori IIIU G#4.00ObligatoriskH21
0017KyrkomusikU G#1.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11