Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Vattenkemi

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, K0006K
Efter genomgången kurs ska du ha kunskap och förmåga att formulera och behandla jämviktsproblem.

Kursen innehåller en kortfattad genomgång av vattnets egenskaper och olika vattentyper. Vidare ingår en introduktion i reaktionskinetik och en fördjupning i kemiska jämvikter. Olika jämviktssystem i naturliga vatten (syra/bas-, karbonat-, komplex-, utfällnings- och redoxjämvikter) liksom klors vattenkemi studeras. Teorin tillämpas med räkneövningar och enklare jämviktsmätningar under laborationer. Behandling av större jämviktssystem görs med modelleringsprogram. Tillämpningar från naturliga vatten, miljöaspekter.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Lars Gunneriusson

Lars Gunneriusson, Biträdande professor

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491832