Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Fysikaliska separationsmetoder

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, M0001K
Kursen syftar till att ge möjlighet att förvärva grundläggande kunskaper inom mekanisk processteknik, med tonvikt på dess experimentella metoder och enhetsoperationer.

Efter fullgjord kurs skall eleven kunna:
• redogöra för teoretiska begrepp inom mekanisk processteknik,
• beskriva och förklara vanligen förekommande apparater/maskiner inom mekanisk processteknik,
• beräkna effekt- och energirelationer inom nedbrytning, mass-, element- och partikelstorleksfördelningar, klasseringsresultat, materialbalanser, halt- och utbytesrelationer.
• utföra vanligen förekommande undersökningsarbeten inom mineralteknisk och återvinningsindustri.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Tommy Karlkvist, Biträdande universitetslektor

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491765