KURSPLAN

Diskret matematik 7,5 Högskolepoäng

Discrete Mathematics
Grundnivå, M0009M
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av institutionen för matematik att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2018-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik
Ingår i huvudområde
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik D (Områdesbehörighet 8). Eller: Matematik 3c (Områdesbehörighet A8)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse  
  • kunna förstå och med egna ord tydligt definiera de centrala begreppen inom kombinatorik, logik, mängdlära, heltalsteori, funktioner och relationer, grafteori, ändliga automater, rekurrens-ekvationer samt kongruensräkning.
  • kunna med egna ord beskriva de logiska sammanhangen mellan förekommande begrepp.
 
 Färdighet och förmåga
  • ha förmåga att identifiera problem som kan lösas med metoder från kursen och välja lämplig metod.
  • kunna på ett välstrukturerat (logiskt sammanhängande) sätt lösa och redogöra för lösningen till ett problem inom kursens ram.
  • ha förmåga att integrera olika delar från kursen.

Kursinnehåll
Kombinatorik. Logik. Mängdlära. Funktioner och relationer. Heltalsteori. Kongruensräkning med tillämpningar inom kryptering. Grafer. Ändliga automater. Rekurrensekvationer.

Genomförande
Undervisningen består av lektioner och föreläsningar. Föreläsningarna består av att nya begrepp presenteras, satser formuleras och bevisas, algoritmer förklaras och tillämpas vid problemlösning.

Examination
En skriftlig tentamen i slutet av läsperioden.

Examinator
Stefan Ericsson

Övergångsbestämmelser
Kursen M0009M motsvarar kursen MAM200

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Föreläsningsanteckningar och R.P. Grimaldi: Discrete and combinatorial mathematics. Addison-Wesley, senaste upplagan.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen7.5TG 6 U G VG 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.