Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Arbetsmiljö och stress

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, M0021H
Kursens mål är att ge kunskaper om Centrala begrepp inom stressteorin. Fysiska, psykiska och emotionella stressreaktioner.

Den studerande skall efter genomgången kurs, med utgångspunkt i vetenskap och evidens kunna. - Redogöra för fysiologiska processer vid stress - Beskriva hur människor påverkas av psykosociala och stressrelaterade faktorer - Förklara sambandet mellan privatliv- arbete-samhälle och stress -Ge förslag på och genomföra lämpliga strategier för stresshantering på individ-, grupp och organisationsnivå.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Anitha Risberg

Anitha Risberg, Universitetslektor

Organisation: LTUMVO, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-493849
Rum: S108 - Luleå»