Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Datorspelsproduktion 7,5 högskolepoäng

Computer Game Production
Grundnivå, M0053D
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Mediedesign
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
I kursen studeras de olika produktionstegen, deras interna och externa beroenden och leveranser.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna visa:

  • förmåga att planera och budgetera för ett mindre spelprojekt
  • förmåga att dokumentera ett projekt
  • förmåga att presentera resultat

Kursinnehåll

Grundläggande ramverk i en produktionsprocess, yrkesroller inom ett spelutvecklingsteam, projektplanering, budgetering, dokumentation/kommunikation, produktionscykel


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Distansutbildning utan fysiska träffar.
För undervisningen används en Internetbaserad lärandemiljö.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Inlämningsuppgifter och slutrapport.


Examinator
Arash Källmark

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
The Game Production Handbook 3rd Edition, by Heather Maxwell Chandler
ISBN-10: 1449688098

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003InlämningsuppgifterU G#7.50ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av LTU Skellefteå 2010-02-19

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-17