Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Matematikdidaktik för ämneslärare 1

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, N0006P
Kursen ger kunskap om olika teorier om lärande i matematik samt heltalens egenskaper. Den innehåller också en introduktion till matematikfilosofi i olika tider. Kursen passar för alla som vill undervisa matematik i åk 7–9 och i gymnasieskolan.

De teorier som diskuteras under kursen är bland annat APOS teorin, Sfards teori om operationell och strukturell förståelse i matematik samt socialkonstruktivism. Lärande i matematik granskas både som tillägnande och deltagande. Kursen handlar också om bevisföring som inlärnings- och undervisningsmetod. Innehållet av kursen bygger på resultat av flera empiriska studier om lärande i matematik samt elementär talteori. Kursens arbetsformer utgörs av föreläsningar, gruppövningar, seminarier samt uppgifter som kan utföras individuellt och i grupp. Examination sker genom individuella skriftliga kursuppgifter och projektarbete som redovisas muntligt och skriftligt. Obligatoriskt deltagande krävs i vissa moment. 

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Timo Tossavainen

Timo Tossavainen, Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Matematik och lärande, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493698