KURSPLAN

Arbetspsykologi 7,5 högskolepoäng

Work Psychology
Grundnivå, P0006A
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A7. Eller: Matematik B (områdesbehörighet 7)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall kunna beskriva och förklara arbetets och arbetsorganisationens positiva och negativa konsekvenser för medarbetarens trivsel och produktivitet. Studenten ska ha förmågan att självständigt arbeta med arbetspsykologiska frågeställningar på ett grundläggande plan.

Kursinnehåll
Kursen ger en introduktion till arbetspsykologiska teorier och hur dessa kan tolkas och tillämpas inom olika typer av arbetsorganisationer och består dels av: Introduktion till arbetspsykologin, allmänna organisationsprinciper, arbetsgruppens psykologi, arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse, ledarskap, lärande och utbildning inom arbetet samt kommunikationsprocesser på arbetsplatsen.

Genomförande
Undervisningen sker i form av självstudier via Canvas, lektioner och praktiska övningar. Studenten kommer att ta del av kursmaterial via Canvas och fortlöpande studera kurslitteraturen genom kursen. Lektionerna kommer huvudsakligen omfatta angivet kursmaterial såväl som ytterligare material som är av relevans för kursen och kursmålen. Praktiska övningstillfällen är obligatoriska och ger studenten möjlighet att diskutera olika scenarion och lära sig mer om hur olika metoder inom arbetspsykologi kan användas.

Examination
Kursen avslutas med en skriftlig hemtentamen om 5 hp som behandlar det teoretiska kursinnehållet. Hemtentamen examineras med U, 3, 4 eller 5.  Kursen omfattar även ett projektarbete om 2,5 hp som behandlar arbetspsykologisk teori i relation till egen empirisk undersökning  samt muntlig projektredovisning. Projektarbetet examineras med U eller G. Vidare är närvaro vid obligatoriska lektionstillfällen delvis avgörande för att erhålla poäng för avklarad kurs.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen rekommenderas inte för programstudenter i psykologi.

Övergångsbestämmelser
Kursen P0006A motsvarar kursen ARP108

Examinator
Camilla Grane

Övergångsbestämmelser
Kursen P0006A motsvarar kursen ARP108

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2016). Psykologi i organisation och ledning. (4:e upplagan). Studentlitteratur, Lund.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0003HemtentamenG U 3 4 55.00ObligatoriskH09
0004ProjektarbeteU G#2.50ObligatoriskH09

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.