KURSPLAN

Psykologiska aspekter på ledarskap och riskhantering 7,5 Högskolepoäng

Psychological aspects of leadership and risk management
Grundnivå, P0021A
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Höst 2018 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Saila Piippola 2010-06-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen Riskhantering,(P0030A) d.v.s förmåga att analysera ett säkerhetsledningssystem.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten:
  1. Kunna analysera olika situationer utifrån vilka krav de ställer på människan när det gäller situationsmedvetenhet, beslutsfattande, kommunikation, lagarbete, ledarskap samt stress och trötthet.
  2. Kunna analysera system och procedurer för krishantering i olika tillämpningar.

Kursinnehåll
  • Människans förmåga att bearbeta information.
  • Beslutsfattande, kommunikation och samarbete i högriskarbeten.
  • Grundläggande ledarskapspsykologi.
  • Förhållanden mellan stress, trötthet och prestation.

Genomförande
Föreläsningar, seminarier och projektarbete.

Examination
Skriftlig tentamen, 4.5hp. Betyg: U, G, VG. Projektarbete, 3hp, Betyg: U, G.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Malin Wass

Övergångsbestämmelser
Kursen P0021A motsvarar kursen ARP314

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Flin, R., O' Connor, P. & Crichton, M. (2009). Safety at the sharp end: A guide to non-technical skills. Ashgate
Utdelade artiklar om c:a 100 s.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5U G VG
0002Projektarbete3.0U G#