Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Riskhantering 7,5 Högskolepoäng

Risk Management
Grundnivå, P0030A
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaperi riskanalys och förebyggande åtgärder, d.v.s förmåga att genomföra elementära riskanalyser (K0007B).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter genomgången kurs:
  • kunna genomföra en teoretisk analys av säkerhetsledningssystemet i en organisation
  • kunna beskriva olika principer för riskanalys

Kursinnehåll
Organisationskultur och säkerhetskultur. Riskbedömingar. Automationens säkerhetsmässiga problem. Avvägningar säkerhet/produktivitet i beslut och planering. Principer för säkerhetsledningsystem

Genomförande
Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination
Skriftlig tentamen

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Camilla Grane

Övergångsbestämmelser
Kursen P0030A motsvarar kursen ARPR01

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Handbok för riskanalys (2003) Räddningsverket
Rollenhagen Carl (2013). Ledning av säkerhetskritiska organisationer. Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Tentamen7.5G U 3 4 5

Kursplanen fastställd
av Instritutionen för arbeteveteskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-06-16