Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Human Resource Management 15 Högskolepoäng

Human Resource Management
Avancerad nivå, P7037A
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng inom något av följande huvudområden företagsekonomi, psykologi eller sociologi.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
  • Uppvisa kunskaper om HRM ur ett företagsekonomiskt, arbetspsykologiskt och sociologiskt perspektiv.
  • Identifiera och argumentera för vad som är centrala frågor inom HRM.
  • Analysera och kritiskt granska HRM i organisationskontext, i relation till arbetsmarknaden samt i ett internationellt perspektiv.
  • Uppvisa kunskap om och kunna tillämpa arbetspsykologiska teorier, metoder och verktyg med avseende på personalplanering, bemanning, prestation och personalutveckling.
  • Analysera och kritiskt granska personalens inflytande och delaktighet i organisationens verksamhet.
  • Muntligt och skriftligt presentera och diskutera egna utredningar inom HRM.

Kursinnehåll
Introduktion till Human Resource Management. HRM i organisationskontext och i relation till arbetsmarknaden. Personalplanering, arbetsanalys, rekrytering och urval. Prestation, personalutveckling, inflytande och delaktighet. Internationell HRM.

Genomförande
Föreläsningar, seminarier och projektarbete. Arbetslivsanknytning sker genom gästföreläsningar och projektarbete som genomförs på en arbetsplats.

Examination
Individuella seminarieuppgifter som presenteras och diskuteras muntligt i grupp samt närvaro vid samtliga seminarier. Ett individuellt projektarbete som redovisas muntligt och skriftligt.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Arbetslivsanknytning; gästföreläsare, projektarbete.

Examinator
Anna Berg Jansson

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
McKenna, E. och Beech, N. (2008). Human Resource Management. A Consise Analysis. 2nd Ed. UK: Pearson Education Ltd.
Boglind A, Hällsten F, Thilander P (2013) HR-transformation på svenska: om organisering av HR-arbete. Studentlitteratur AB
Artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0007Seminarier7.5U G#
0009Projektarbete7.5U G VG

Kursplanen fastställd
av Saila Piippola 2012-03-13

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15