Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omborddatorer för rymdfarkoster 7,5 högskolepoäng

Spacecraft on board datahandling
Avancerad nivå, R7018R
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymdteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik
Ingår i huvudområde
Rymdteknik

Behörighet

God förståelse av satellitsystem, programmering (t.ex. D0017E), mikrodatorer (t.ex.. mikrodatorteknik med rymdtilllämpningar (D0001R)) och elektronik (E0007E). Studenten bör även ha erfarenhet i tekniska rapportskrivning och presentationsteknik . Bortsett från de allmänna kraven, är kunskap i rymdfarkoster delsystem (R7019R) eller liknande kvalifikationer fördelaktig, samt grundläggande kunskaper motsvarande BSc nivå i datakommunikation.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om datahanteringssystem för satelliter och andra rymdfarkoster.

Efter avslutat kurs förväntas studenten kunna:

  • med brett kunnande inom området rymdteknik redogöra för hur satellitmissionen påverkar kraven på datahanteringsystemet för satelliter och andra rymdfarkoster.
  • visa förmåga att designa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar för datahanteringsystemet för en given mission även med begränsad information. Detta visas genom övergripande design av ett datahanteringssystem för en given förenklad satellit mission, inklusive analys av vald design.
  • visa förmåga att följa och dokumentera en standardiserad utvecklingsmodell för mjukvara från kravspecifikation till integrering. Detta visas genom att applicera utvecklingsmodellen på ett givet förenklat mjukvaruprojekt.

Kursinnehåll

Datahanteringsystemets delar, hård och mjukvara. Omborddatorn (CPU, minnen, bussar, gränssnitt), IO-enheter, telemetri och telekommandoformat. Standarder relaterade till datahanteringsystem för rymdfarkoster. Grunderna i programmering av säkerhetskritiska system och realtissystem.


Genomförande

Undervisningen utgörs av en kombination av lärarledda lektioner och laborationer samt hemuppgifter. Studenten skall närvara vid och lämna rapport på obligatoriska övningar samt lämna rapport på inlämningsuppgifter. Förutom schemalagd undervisning förväntas studenten, under kursens gång, läsa in anvisade delar av kurslitteraturen på egen hand, samt göra de övningsuppgifter som hör till kursavsnitten. Gästlärare från rymdindustrin.

 


Examination

För att erhålla betyg på kursen skall studenten ha deltagit på alla obligatoriska moment, ha godkända rapporter på alla obligatoriska moment och inlämningsuppgifter samt erhållit minst betyget 3 på slutexamination. Slutexaminationen består av skriftlig tentamen eller i speciella fall muntlig tentamen kombinerad med redovisning avett större projekt. Under tiden kursen ges kan det förekomma hemuppgifter som ger bonuspoäng på den tentamen som följer direkt efter kursen.Övrigt
Avancerad nivå. Denna kurs ger grunden för vilka krav som måste ställas på konstruktionen av en rymdfarkost för att denna skall kunna fungera i rymden. Den utgör alltså en grund för kursen R7029R Rymdsystemteknik.

Examinator
Anita Enmark

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Eickof, J.,: Onboard computers, Onboard software and Satellites operations, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co.K 2011.
ISBN-10 3-642-25169-2
ISBN-13 978-3-642-25169-6

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskV12
0002ProjektarbeteU G#3.00ObligatoriskV12

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudansvarig utbildningsledare SRT, Jonny Johansson 2011-02-07

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-02-21