Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Individ, grupp och samhälle 7,5 högskolepoäng

Individual, group and society
Grundnivå, S0048A
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Matematik A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  • muntligt och skriftligt diskutera relevanta teorier om samspelet mellan individer, grupper och organisationer samt vilka konsekvenser detta har för individ och samhälle.
  • utifrån en begreppslig referensram beskriva social differentiering och identitetsskapande processer i olika sociala och kulturella sammanhang samt i olika typer av grupper (t ex arbetsgrupp, familj, kamrater)
  • beskriva och analysera utifrån perspektiven social klass, genus, etnicitet och region olika ungdomskulturer, ungdomars identitetsbildande inom olika sammanhang och med olika aktörer (t ex skola, bostadsområdet, mötet med myndigheter och organisationer)

Kursinnehåll
Kursen fokuserar på samspelet mellan individer, grupper och organisationer i det moderna samhället. Kursen behandlar social differentiering och identitetsskapande i arbetsgrupper och kamratgrupper. Socialpsykologiska mekanismer som konstituerar självbilder med utgångspunkt i genus, klass och etnicitet och identitet behandlas. Kulturanalytiska teman behandlas, exempelvis ungdomar/ungdomskulturer. Arbetslivsanknytning; Kursen ingår i lärarutbildningen och utöver teoretiska ämneskunskaper ger kursen också kunskaper om olika sociala kategorier av barn och ungdomar vilka man kommer att möta i sin framtida yrkesroll.

Genomförande
Föreläsningar och lektioner med övningar tex filmanalys

Examination
Skriftlig rapport 4 hp och hemtentamen 3,5 hp

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Saila Piippola

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ahrne, Göran, 1944-. - Det sociala landskapet : en sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet / Göran Ahrne & Christine Roman & Mats Franzén. - 2003 - 3., omarb. uppl.. - ISBN: 91-7374-407-7

Angelöw, Bosse, 1954-. - Introduktion till socialpsykologi / Bosse Angelöw, Thom Jonsson. - 2000 - 2., [rev.] uppl.. - ISBN: 91-44-00597-0

Anthony Giddens, Philip Sutton (2021) Sociologi. Studentlitteratur AB. 6, omarb.upplaga/svenska bearbetning Lisa Sjösten. ISBN 9789144122649.

Holmberg, I. och Henning, R. ed. (2003): Offenligt ledarskap - om förändring, förnyelse och nya ledarideal. Studentlitteratur, Lund. ISBN 9144027788.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001RapportU G VG *4.00ObligatoriskH12
0003HemtentamenU G VG *3.50ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Saila Piippola 2012-03-13

Reviderad
av Daniel Örtqvist 2021-01-15