Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Industriell katalys

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, T7004K
Kursen behandlar betydelsen av heterogenfaskatalys i modern kemisk industri.
Grundläggande katalys: adsorption, termodynamiska och kinetiska aspekter. Framställning och karakterisering av katalysatorer. Katalysatortyper: sura katalysatorer och zeoliter, metallkatalysatorer, metalloxidkatalysatorer och övriga typer. Katalysatordeaktivering. Katalytiska processer inom raffinaderiindustrin: katalytisk krackning, katalytisk reformering, alkylering, avsvavling. Katalytiska processer inom petrokemisk och övrig kemisk industri: oxidation och partiell oxidation, syntesgasbaserade processer. Miljörelaterade katalytiska processer: avgasrening, katalytisk förbränning, katalytisk kväverening.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Liang Yu

Liang Yu, Biträdande professor

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493002
E-post: liang.yu@ltu.se