Hoppa till innehållet

Statsvetenskap, kandidat

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Statsvetenskap handlar om hur samhället styrs, vem som har makt, vad som påverkar beslut och vilka konsekvenser det får för dig och den värld vi lever i. Utbildningen ger många karriärmöjligheter och tillgång till en bred arbetsmarknad, både i Sverige och utomlands.

Utbildningen ger breda kunskaper om politiska system på alla nivåer i samhället. Du får verktyg för att vetenskapligt studera, utvärdera och analysera samt påverka beslutsprocesser, policy och den globala samhällsutvecklingen. Detta gör dig attraktiv på en föränderlig arbetsmarknad. I klassrummet möter du engagerade lärare som forskar om aktuella statsvetenskapliga frågor. Eftersom undervisningen till stor del bedrivs i mindre studentgrupper finns utrymme för utvecklande diskussioner som både tränar din analytiska förmåga och dina förmågor att uttrycka dig i tal och skrift.

Utbildningens innehåll

Första året ger en bred introduktion till statsvetenskapen genom grundkurser i politisk filosofi, offentlig förvaltning, jämförande samt internationell politik. År två fördjupar kunskaperna om centrala statsvetenskapliga frågor som demokrati, politiskt deltagande, jämlikhet, jämställdhet, rättvisa och legitimitet. Du får också arbeta med forskningsdesign och analys, t ex inom europapolitik. Tredje årets studier fokuserar på teori och metod och förbereder dig inför examensarbetet där du fördjupar dig i ett valfritt statsvetenskapligt problem.

Inriktningar

Det finns två inriktningar på programmet:
Statsvetenskap, kandidat
Statsvetenskap, kandidat - inriktning Miljö- och klimatpolitik (distans)

Utbildningen ges som campus- eller distansutbildning. I distansutbildningen ingår obligatoriskt inriktningen Miljö- och klimatpolitik. Förutom de statsvetenskapliga kärnkurserna tillkommer två inriktningsspecifika kurser med miljö-/klimatprofil. Inriktningen erbjuder en högaktuell utbildning som förbereder dig för arbete med klimat- och miljörelaterade beslutsprocesser på global, nationell och lokal nivå.

Programmet leder till en Filosofie kandidatexamen i statsvetenskap, eller Filosofie kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning mot Miljö- och klimatpolitik. I kombination med kurser i statistik och nationalekonomi blir examensbenämningen Politices kandidatexamen (statsvetenskap, med eller utan inriktning).

Var kan jag jobba?

Förmågan att förstå och kunna utvärdera hur politiken och samhället fungerar efterfrågas både i privat och offentlig sektor. Du kan jobba nationellt och internationellt med kvalificerade uppgifter inom förvaltning, media, opinionsbildning, politik, utbildning och forskning eller i intresseorganisationer. Många statsvetare   jobbar inom offentlig förvaltning, t ex som handläggare eller utredare på kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Välj inriktning

Anmälan
Statsvetenskap, kandidat,
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80006
2023-04-17
25

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2023-03-15

Anmälan
Statsvetenskap, kandidat - inriktning Miljö- och klimatpolitik,
Ortsoberoende, Distans, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Ortsoberoende
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80007
2023-04-17
35

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2023-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Carina Lundmark

Carina Lundmark, Biträdande professor

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492503