Statsvetenskap, kandidat

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Statsvetenskap handlar om hur samhället organiseras, vem som har makt, vad som påverkar beslut och vilka konsekvenser det får för dig och den värld vi lever i. Utbildningen ger många karriärmöjligheter och tillgång till en bred offentlig och privat arbetsmarknad, såväl i Sverige som utomlands.

Utbildningen ger breda kunskaper om det politiska systemet på alla nivåer i samhället. Du får verktyg för att vetenskapligt studera, utvärdera och analysera beslutsprocesser, policy och den globala samhällsutvecklingen. Detta gör dig attraktiv på en föränderlig arbetsmarknad. I klassrummet möter du engagerade lärare som sysslar med dagsaktuell statsvetenskaplig forskning, vilket säkerställer hög utbildningskvalitet. Undervisningen bedrivs till stor del i mindre studentgrupper. Detta ger plats för utvecklande diskussioner som tränar din förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift.

Utbildningens innehåll

Första året introduceras du i den statsvetenskapliga disciplinens bredd genom grundkurserna i politisk teori, offentlig förvaltning, jämförande samt internationell politik. År två fokuserar vi på forskningsdesign och analys, europapolitik samt kunskaper inom centrala statsvetenskapliga frågor som demokrati, makt, rättvisa, legitimitet och policy. Tredje årets studier innehåller såväl träning i metoder som fördjupning inom någon statsvetenskaplig teoribildning och avslutas med ett examensarbete.
 
Beroende på inriktning leder programmet till en Filosofie kandidatexamen i statsvetenskap, alternativt en Filosofie kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning mot policy och förvaltning. I kombination med kurser i statistik och nationalekonomi blir examensbenämningen Politices kandidatexamen (statsvetenskap) med eller utan inriktning mot policy och förvaltning.

Inriktningar

Statsvetenskap passar dig som vill ha en klassisk statsvetenskaplig utbildning. Den ger både breda och fördjupade kunskaper inom politikens alla områden. Genom valfria kurser kan du profilera studierna utifrån egna intressen, exempelvis genom att kombinera kurser i statsvetenskap med juridik, ekonomi, historia, organisations- eller miljöfrågor.

Policy och förvaltning innehåller såväl klassisk statsvetenskap som kurser som ger god koppling till din framtida arbetsmarknad. Inriktningen är framtagen i nära samarbete med arbetsgivare från offentlig och privat sektor. Utbildningen innehåller praktik inom en organisation som du själv väljer. Det låter dig testa dina teoretiska kunskaper och ger kontakt med arbetslivet redan under studietiden.

Var kan jag jobba?

Statsvetare behövs i både privat och offentlig sektor. Att förstå hur politiken och samhället fungerar och att kunna utvärdera aktuella samhällsproblem efterfrågas av många arbetsgivare. Du kan jobba nationellt och internationellt med kvalificerade uppgifter inom offentlig förvaltning, media, opinionsbildning, politik, utbildning och forskning eller i intresseorganisationer.

Anmälan
Statsvetenskap, kandidat,
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-08-21, v.34 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80012
2019-04-15
25

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).

Eller:

Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Öppen för sen anmälan
Ansök här»

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Carina Lundmark

Carina Lundmark, Biträdande professor

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492503
Rum: A314 - Luleå»