Hoppa till innehållet

IVA studenter tränade olika patientfall

Publicerad: 28 januari 2015

Studenter fick prova på att arbeta som intensivvårdssjuksköterskor. De fick ta emot och vårda patienter som behövde intensivvård.

Övningen började med att studenterna fick en rapport om patienten. Sedan fick de planera och motivera val av åtgärder, utföra dessa och efteråt utvärdera och reflektera.

En patient kom till IVA efter en lång tarmoperation och skulle respiratorbehandlas tills han kunde extuberas. Studenterna fick ta ställning till vilka observationer och kontroller de skulle göra, tänkbara respiratorinställningar, omvårdnad, etik och juridiska aspekter.

En annan patient hade vårdats en tid på IVA med tracheostomi. Patienten skulle transporteras till röntgen för en röntgenundersökning och därefter påbörja urträning från respiratorn. Studenterna fick göra bedömningar och åtgärder utifrån detta.

Även frågor som när ska närstående kontaktas och vad som sägs diskuterades också.

Studenterna läser på andra terminen av specialistutbildningen med inriktning mot intensivvård. Utbildningen fortsätter nu med verksamhetsförlagd utbildning och arbetet med examensarbete inom omvårdnad intensivvård.