Hoppa till innehållet

Simulering omsätter teori till praktik

Publicerad: 8 februari 2016

I sin utbildning har intensivvårdstudenterna simulering på schemat. Utifrån fingerade fall har de diskuterat och praktiskt omsatt sina teoretiska kunskaper.

Intensivvårdsstudenterna har nyss varit på sin första verksamhetsförlagda kurs inom intensivvård och har nu påbörjat andra terminen på sin utbildning. Under den första träffen på universitet simulerades ett antal patientfall.

Det första fallet var en man som insjuknat med feber, har nedsatt aptit och påverkat allmän tillstånd, ordentligt ”förkyld” och som därför kommer till intensivvårdsavdelningen, IVA. Utifrån instruktioner ska några studenter agera och handla som om det var en verklig situation.  De övriga kurskamraterna observerar situationen för att kunna delta i diskussionerna efteråt.

Här är exempel på studenternas instruktioner:

Han är andningspåverkad med dyspné. Non-invasiv ventilation är ordinerad. Hur och vad gör du? 
Om inte detta leder till förbättring: när och med hjälp av vilka kriterier/observationer bedömer du att det kan vara aktuellt med intubation? Hur förbereder du detta? När kan det bli aktuellt med tracheostomi och varför? Odlingssvar visar att mannen har Influensa A, vad innebär detta? Hur vårdar du mannen utifrån det? Hur skyddar du andra patienter/närstående och dig själv från att smittas? Utifrån mannens ordinationer av läkemedel: varför är han ordinerad dessa? Hur administreras de? Är doseringarna relevanta? Räkna ut doseringar. När du nu påbörjar ditt arbetspass vilka åtgärder och observationer vill du börja med att göra och varför? Etiska aspekter? Närstående? Patientsäkerhet? Lagar och författningar?  

På liknande sätt ställdes det frågor och studenterna fick även agera som ”hjärtlarmsgrupp” när en kvinna fick hjärtstopp på en annan avdelning. Därefter fick de ta emot och vårda kvinnan på intensivvårdsavdelningen. 

Dagens sista patient var en kvinna som insjuknat akut med medvetandesänkning och subarochnoidalblödning och som skulle förberedas inför transport till Umeå.

– Det var mycket uppskattat att tillsammans få diskutera fallen och tänkbara lösningar, säger läraren Åsa Engström, som ledde dagen och patientfallen tillsammans med kollegan Ulrica Strömbäck.

Text och foto: Åsa Engström

Kontakt

Ulrica Strömbäck

Ulrica Strömbäck, Universitetslektor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning akutsjukvård

Telefon: 0920-492543
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Åsa Engström

Åsa Engström, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493875
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik