Kyrkomusiker
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Så ansöker du till kyrkomusiker

Publicerad: 26 november 2015

Din ansökan till kyrkomusiker görs i tre steg.

1. Sök via antagning.se

Sista datum för ansökan är 15 januari.

2. Anmäl dig till antagningsprovet

Antagningsprov för kandidatprogrammets samtliga sex inriktningar kommer att hållas på Musikhögskolan i Piteå vecka 12 2019. Efter den 15 januari kommer sökande till de olika inriktningarna att få ett formulär för anmälan till antagningsprov via e-post (den e-postadress som angetts på antagning.se).

3. Gör antagningsprovet

1. Prov musikteori (MT)

2. Vid provtillfället skall du spela 3 valfria stycken från olika tidsepoker och av olika karaktär. Ett av dessa ska vara en koral. Du får framföra styckena på orgel eller på piano. Du får också ett obligatoriskt stycke tillsänt senast 30 dagar före provtillfället som du skall framföra. Därutöver skall du spela ett stycke från bladet (à prima vista): Detta stycke delas ut under provet.

3. Du skall dirigera ett stycke som du får dig tillsänt senast 30 dagar före provtillfället. Du ska också repetera ett stycke som du väljer själv. Detta stycke ska du skicka till Musikhögskolan i Piteå senast 30 dagar före provtillfället. Stycket bör vara a cappella, 4-8 stämmor.

4. Du skall sjunga en egen vald solosång samt en koral som du får dig tillsänd senast 30 dagar före provtillfället.

Om du önskar pianoackompanjemang till solosången vill att valt stycke är oss tillhanda senast 8 mars 2019.

Skicka  till:

Musikhögskolan i Piteå
"Antagningsprov kandidat"
Snickargatan 20
941 28 PITEÅ

5. Du skall i samband med provet lämna en skriftlig redogörelse för dina studier och musikaliska erfarenheter.

Läs mer och ansök

Har du frågor?

Gary Verkade

Verkade, Gary - Professor

Organisation: Musikalisk gestaltning, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72626
Erik Westberg

Westberg, Erik - Professor

Organisation: Musikalisk gestaltning, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72624
Rum: E105 - Piteå»