Hoppa till innehållet
Saxofon
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Jazzmusiker

Publicerad: 23 januari 2020

Studier inom det konstnärliga masterprogrammet i musikalisk gestaltning med inriktningen jazzmusiker ger dig möjlighet att utveckla din konstnärliga och artistiska profil inom jazzgenren. Jazzen är ett stort område och programmet välkomnar såväl renodlade instrumentalister som sådana som är verksamma inom jazzgenren men som känner sig mer hemma i andra roller eller kombinationer därav, såsom exempelvis låtskrivare, artist, arrangör m.m.

Inriktningen utgår inte från en färdig modell, utan den enskilde studentens konstnärliga profil samt vilka konstnärliga mål han eller hon vill uppnå, står i centrum. Utbildningen är individuellt upplagd, där studenten själv ges stort inflytande över innehåll och arbetsformer.

Inriktningen har en tydlig koppling till det professionella yrkeslivet inom jazzgenren och studenterna uppmuntras att bygga egna nätverk redan under utbildningen. Både på egen hand och tillsammans med sina lärare skapar man värdefulla kontakter för framtiden. Då det professionella yrkeslivet inte alltid finns i institutionens absoluta närhet är det vanligt att studenterna får utnyttja extern kompetens i form av gästlärare, göra studieresor och liknande.

Egen aktiv musikalisk verksamhet uppmuntras och vävs naturligt in i utbildningen som praktik. Att exempelvis redan ha en professionell musikerverksamhet med spelningar, inspelningar, turnéer och andra projekt betraktas inte som ett hinder utan snarare som en tillgång. Att själv skapa sina egna musikaliska sammanhang är speciellt viktigt med tanke på att man inom ramen för programmet inte per automatik kommer att ingå i någon färdig ensemble, beroende både på att platserna på programmet är få och på att varje individ kan ha väldigt olika konstnärliga inriktningar och mål.

Kontaktpersoner för inriktning jazzmusiker

Arne Hagström

Hagström, Arne - Universitetslektor

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik och dans, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72667