Hoppa till innehållet
Komposition noter
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Komposition

Publicerad: 23 januari 2020

Studier inom det konstnärliga masterprogrammet med inriktningen komposition ger Dig möjlighet att utveckla din konstnärliga profil som kompositör genom att t.ex. arbeta i olika projekt tillsammans med professionella ensembler, musiker, körer och orkestrar.

Musik är idag är ett brett område vad gäller uttryck och genrer och programmet välkomnar studenter med intresse att utveckla nya vägar i sitt komponerande. 

Inriktningen utgår inte från en färdig modell, utan den enskilde studentens konstnärliga profil samt vilka konstnärliga mål han eller hon vill uppnå, står i centrum. Utbildningen är individuellt upplagd, där studenten själv ges stort inflytande över innehåll och arbetsformer.

Inriktningen har genom samarbetsprojekt med orkestrar, ensembler och körer en tydlig koppling till det professionella yrkeslivet  och studenterna uppmuntras att bygga egna nätverk redan under utbildningen. Både på egen hand och tillsammans med sina lärare kan värdefulla kontakter skapas för framtiden.

Kontaktperson för inriktning komposition

Jan Sandström

Sandström, Jan - Professor

Organisation: Musikalisk gestaltning, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72621
Rum: H103 - Piteå»

Dina lärare:

Komposition:
Jan Sandström

Fredrik Högberg

Examensarbete:
Åsa Unander-Scharin

Stefan Östersjö

Teori: Sverker Jullander