Hoppa till innehållet

Musikalisk gestaltning, konstnärlig master

120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Denna utbildning ger dig möjlighet att bredda och fördjupa ditt musicerande med ditt personliga uttryck på en hög professionell nivå, samt reflektera över musikaliska och konstnärliga frågeställningar med anknytning till din kommande konstnärliga verksamhet.

Studierna på masterprogrammet i musikalisk gestaltning ger dig möjlighet att förkovra och utveckla dig i en inspirerande miljö. Konstnärlig master förutsätter att du redan har en konstnärlig kandidatexamen.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar två års studier på heltid och ges på engelska, individuell undervisning sker på engelska och svenska.

Under det andra studieåret görs ett konstnärligt examensarbete som presenteras i både musikalisk och skriftlig form.

Delar av utbildningen är gemensamma för samtliga inriktningar och koncentreras till cirka nio veckor av läsåret, så kallade masterveckor, där såväl programmets egna lärare som gästföreläsare medverkar. De gemensamma seminarierna behandlar centrala frågeställningar rörande musikaliskt skapande och interpretation.

Vi erbjuder en fin akademisk miljö, goda övningsmöjligheter, toppmodern utrustning för inspelningar och en konserthall i världsklass. 

Inriktningar

Vi ger masterutbildning med följande inriktningar: Klassisk musiker, Komposition, Rockmusiker, Jazzmusiker och Dirigering.

Var kan jag jobba?

Din arbetsmarknad finns inom en rad olika områden inom svenskt och internationellt musik- och kulturliv. Efter examen är du behörig att söka forskarutbildning i musikalisk gestaltning.

Välj inriktning

Anmälan
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - dirigering,
Piteå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Piteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-90928
2022-01-17
3

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov. Generell dispens för kunskaper i svenska medges.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.

Vid antagningsprovet bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknisk förmåga och konstnärlig gestaltningsförmåga.

Dirigering: Antagningsprovet består av två delar; orkesterdirigering, kördirigering
Jazzmusiker: Antagningsprovet består av ett arbetsprov
Klassisk musiker: Antagningsprovet består av ett spelprov
Komposition: Antagningsprovet består av ett arbetsprov
Rockmusiker: Antagningsprovet består av ett arbetsprov

Urval

Urval baseras på meritvärdering av examensarbete/inriktning och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet, samt ett rangordnande färdighetsprov för att bedöma den sökandes förmågor i form av musikalitet, teknisk förmåga och konstnärlig gestaltningsförmåga.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet

Stängd för anmälan

Anmälan
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - jazzmusiker,
Piteå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Piteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-90927
2022-01-17
3

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov. Generell dispens för kunskaper i svenska medges.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.

Vid antagningsprovet bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknisk förmåga och konstnärlig gestaltningsförmåga.

Dirigering: Antagningsprovet består av två delar; orkesterdirigering, kördirigering
Jazzmusiker: Antagningsprovet består av ett arbetsprov
Klassisk musiker: Antagningsprovet består av ett spelprov
Komposition: Antagningsprovet består av ett arbetsprov
Rockmusiker: Antagningsprovet består av ett arbetsprov

Urval

Urval baseras på meritvärdering av examensarbete/inriktning och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet, samt ett rangordnande färdighetsprov för att bedöma den sökandes förmågor i form av musikalitet, teknisk förmåga och konstnärlig gestaltningsförmåga.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet

Stängd för anmälan

Anmälan
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - klassisk musiker,
Piteå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Piteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-90926
2022-01-17
2

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov. Generell dispens för kunskaper i svenska medges.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.

Vid antagningsprovet bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknisk förmåga och konstnärlig gestaltningsförmåga.

Dirigering: Antagningsprovet består av två delar; orkesterdirigering, kördirigering
Jazzmusiker: Antagningsprovet består av ett arbetsprov
Klassisk musiker: Antagningsprovet består av ett spelprov
Komposition: Antagningsprovet består av ett arbetsprov
Rockmusiker: Antagningsprovet består av ett arbetsprov

Urval

Urval baseras på meritvärdering av examensarbete/inriktning och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet, samt ett rangordnande färdighetsprov för att bedöma den sökandes förmågor i form av musikalitet, teknisk förmåga och konstnärlig gestaltningsförmåga.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet

Stängd för anmälan

Anmälan
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - komposition,
Piteå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Piteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-90929
2022-01-17
2

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov. Generell dispens för kunskaper i svenska medges.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.

Vid antagningsprovet bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknisk förmåga och konstnärlig gestaltningsförmåga.

Dirigering: Antagningsprovet består av två delar; orkesterdirigering, kördirigering
Jazzmusiker: Antagningsprovet består av ett arbetsprov
Klassisk musiker: Antagningsprovet består av ett spelprov
Komposition: Antagningsprovet består av ett arbetsprov
Rockmusiker: Antagningsprovet består av ett arbetsprov

Urval

Urval baseras på meritvärdering av examensarbete/inriktning och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet, samt ett rangordnande färdighetsprov för att bedöma den sökandes förmågor i form av musikalitet, teknisk förmåga och konstnärlig gestaltningsförmåga.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet

Stängd för anmälan

Anmälan
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - rockmusiker,
Piteå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Piteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-90925
2022-01-17
2

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov. Generell dispens för kunskaper i svenska medges.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.

Vid antagningsprovet bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknisk förmåga och konstnärlig gestaltningsförmåga.

Dirigering: Antagningsprovet består av två delar; orkesterdirigering, kördirigering
Jazzmusiker: Antagningsprovet består av ett arbetsprov
Klassisk musiker: Antagningsprovet består av ett spelprov
Komposition: Antagningsprovet består av ett arbetsprov
Rockmusiker: Antagningsprovet består av ett arbetsprov

Urval

Urval baseras på meritvärdering av examensarbete/inriktning och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet, samt ett rangordnande färdighetsprov för att bedöma den sökandes förmågor i form av musikalitet, teknisk förmåga och konstnärlig gestaltningsförmåga.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Sture Kuusisalo

Sture Kuusisalo, Universitetsadjunkt, tf avdelningschef vid avdelningen Musik, medier och teater

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72642
Petter Sundkvist

Petter Sundkvist, Professor

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72602