Musikalisk gestaltning, konstnärlig master

120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Du får bredda och fördjupa ditt musicerande med ditt personliga uttryck på en hög professionell nivå, samt reflektera över musikaliska och konstnärliga frågeställningar med anknytning till din kommande konstnärliga verksamhet. Utbildningen fick högsta betyg i den nationella kvalitetsgranskningen.

Studierna på masterprogrammet i musikalisk gestaltning ger dig som utövande klassisk musiker, jazzmusiker, rockmusiker, dirigent, kompositör och inom musikproduktion, möjlighet att utöva och undersöka musik i en inspirerande miljö. Det gör att du som musiker kan skaffa dig fler och djupare uttryckssätt för en professionell karriär. Studierna inom masterprogrammet ger dig även kunskaper för internationell konstnärlig verksamhet inom musikområdet. Konstnärlig master förutsätter att du redan har en konstnärlig kandidatexamen.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar två års studier på heltid och ges på engelska, individuell undervisning sker på engelska och svenska.

Under det andra studieåret görs ett konstnärligt examensarbete som presenteras i både musikalisk och skriftlig form. Inom ramen för seminarieverksamheten presenteras även pågående examensarbeten i ord och ton.

Delar av utbildningen är gemensamma för samtliga inriktningar och koncentreras till cirka nio veckor av läsåret, så kallade masterveckor, där såväl programmets egna lärare som gästföreläsare medverkar, och där alla studerande deltar aktivt. Under dessa veckor är undervisningen dels indelad efter årskurs, men också gemensam. De gemensamma seminarierna behandlar centrala frågeställningar rörande musikaliskt skapande och interpretation.

Vi erbjuder en fin akademisk miljö, goda övningsmöjligheter, toppmodern utrustning för inspelningar och en konserthall i världsklass.

Luleå tekniska universitet i Piteå utbildar, förutom musiker på kandidatnivå, även musiklärare, danslärare, ljudtekniker och journalister med inriktning mot radio, tv och text.

Var kan jag jobba?

Din arbetsmarknad kan finnas inom en rad olika områden inom svenskt och internationellt musik- och kulturliv. Efter examen är du behörig att söka forskarutbildning i musikalisk gestaltning.

Välj inriktning

Anmälan
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - dirigering,
Piteå, Normal, Hösten 2018

Startdatum 2018-09-03, v.36 2018
Piteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-93011
2018-01-15
1

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov. Generell dispens för kunskaper i svenska medges. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval examensarbete/inriktning och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet samt godkänt antagningsprov.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet»

Stängd för anmälan

Anmälan
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - jazzmusiker,
Piteå, Normal, Hösten 2018

Startdatum 2018-09-03, v.36 2018
Piteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-93007
2018-01-15
1

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov. Generell dispens för kunskaper i svenska medges. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval examensarbete/inriktning och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet samt godkänt antagningsprov.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet»

Stängd för anmälan

Anmälan
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - klassisk musiker,
Piteå, Normal, Hösten 2018

Startdatum 2018-09-03, v.36 2018
Piteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-93010
2018-01-15
1

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov. Generell dispens för kunskaper i svenska medges. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval examensarbete/inriktning och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet samt godkänt antagningsprov.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet»

Stängd för anmälan

Anmälan
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - komposition,
Piteå, Normal, Hösten 2018

Startdatum 2018-09-03, v.36 2018
Piteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-93009
2018-01-15
1

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov. Generell dispens för kunskaper i svenska medges. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval examensarbete/inriktning och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet samt godkänt antagningsprov.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet»

Stängd för anmälan

Anmälan
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - musikproduktion pop/rock,
Piteå, Normal, Hösten 2018

Startdatum 2018-09-03, v.36 2018
Piteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-93536
2018-01-15
2

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov. Generell dispens för kunskaper i svenska medges. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval examensarbete/inriktning och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet samt godkänt antagningsprov.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet»

Stängd för anmälan

Anmälan
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - rockmusiker,
Piteå, Normal, Hösten 2018

Startdatum 2018-09-03, v.36 2018
Piteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-93008
2018-01-15
2

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov. Generell dispens för kunskaper i svenska medges. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval examensarbete/inriktning och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet samt godkänt antagningsprov.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet»

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Ställ dina frågor i vårt formulär 

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Sverker Jullander

Sverker Jullander, Senior Professor

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik och dans, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72618
Åsa Unander-Scharin

Åsa Unander-Scharin, Professor

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik och dans, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72669
Rum: K102 - Piteå»