Musikalisk gestaltning, konstnärlig master

120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
I denna utbildning får du bredda och fördjupa ditt musicerande med ditt personliga uttryck på en hög professionell nivå, samt reflektera över musikaliska och konstnärliga frågeställningar med anknytning till din kommande konstnärliga verksamhet.

Studierna på masterprogrammet i musikalisk gestaltning ger dig som utövande klassisk musiker, jazzmusiker, rockmusiker, dirigent och kompositör, möjlighet att utöva och undersöka musik i en inspirerande miljö. Det gör att du som musiker kan skaffa dig fler och djupare uttryckssätt för en professionell karriär. Studierna inom masterprogrammet ger dig även kunskaper för internationell konstnärlig verksamhet inom musikområdet. Konstnärlig master förutsätter att du redan har en konstnärlig kandidatexamen.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar två års studier på heltid och ges på engelska, individuell undervisning sker på engelska och svenska.

Under det andra studieåret görs ett konstnärligt examensarbete som presenteras i både musikalisk och skriftlig form. Inom ramen för seminarieverksamheten presenteras även pågående examensarbeten i ord och ton.

Delar av utbildningen är gemensamma för samtliga inriktningar och koncentreras till cirka nio veckor av läsåret, så kallade masterveckor, där såväl programmets egna lärare som gästföreläsare medverkar, och där alla studerande deltar aktivt. Under dessa veckor är undervisningen dels indelad efter årskurs, men också gemensam. De gemensamma seminarierna behandlar centrala frågeställningar rörande musikaliskt skapande och interpretation.

Vi erbjuder en fin akademisk miljö, goda övningsmöjligheter, toppmodern utrustning för inspelningar och en konserthall i världsklass.

Luleå tekniska universitet i Piteå utbildar, förutom musiker på kandidatnivå, även musiklärare, danslärare, ljudtekniker och journalister med inriktning mot radio, tv och text.

Var kan jag jobba?

Din arbetsmarknad kan finnas inom en rad olika områden inom svenskt och internationellt musik- och kulturliv. Efter examen är du behörig att söka forskarutbildning i musikalisk gestaltning.

Välj inriktning

Anmälan
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - dirigering,
Piteå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Piteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-93008
2020-01-15
1

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov. Generell dispens för kunskaper i svenska medges. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval examensarbete/inriktning och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet samt godkänt antagningsprov.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet»

Stängd för anmälan

Anmälan
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - jazzmusiker,
Piteå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Piteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-93009
2020-01-15
2

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov. Generell dispens för kunskaper i svenska medges. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval examensarbete/inriktning och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet samt godkänt antagningsprov.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet»

Stängd för anmälan

Anmälan
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - klassisk musiker,
Piteå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Piteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-93007
2020-01-15
1

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov. Generell dispens för kunskaper i svenska medges. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval examensarbete/inriktning och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet samt godkänt antagningsprov.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet»

Stängd för anmälan

Anmälan
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - komposition,
Piteå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Piteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-93006
2020-01-15
1

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov. Generell dispens för kunskaper i svenska medges. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval examensarbete/inriktning och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet samt godkänt antagningsprov.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet»

Stängd för anmälan

Anmälan
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - musikproduktion pop/rock,
Piteå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Piteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-93540
2020-01-15
1

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov. Generell dispens för kunskaper i svenska medges. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval examensarbete/inriktning och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet samt godkänt antagningsprov.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet»

Inställd

Anmälan
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - rockmusiker,
Piteå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Piteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-93005
2020-01-15
2

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande kunskaper samt godkänt antagningsprov. Generell dispens för kunskaper i svenska medges. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.

Urval

Meritvärdering och urval examensarbete/inriktning och kursinnehåll vad avser kvalitet och kvantitet samt godkänt antagningsprov.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet»

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Sture Kuusisalo

Sture Kuusisalo, Universitetsadjunkt, tf avdelningschef vid avdelningen Musik, medier och teater

Organisation: Musikalisk gestaltning, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72642
Rum: L216 - Piteå»
Petter Sundkvist

Petter Sundkvist, Professor

Organisation: Musikalisk gestaltning, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72602
Rum: E124 - Piteå»