Förskollärare

210 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Som förskollärare uppmuntrar du barns kreativitet. Du lär dig att utforska och utmana barns lärande. Förskollärarens uppgift är att förbereda barnen inför de viktiga skolåren. Utbildningen vid Luleå tekniska universitet är 3,5 år och profilerad mot naturvetenskap och teknik.

En förskollärare ser världen utfrån ett barns perspektiv och vill göra energifyllda barn till en stor del av sin vardag. När barn får vara delaktiga och blir respekterade bygger de det självförtroende, kunskap och nyfikenhet som krävs för att klara sig genom resten av livet – som förskollärare blir du en viktig mentor på den resan. Luleå tekniska universitet har sedan många år ett väl utvecklat samarbete med förskolor i närliggande kommuner, vilket gör att den praktiska delen av utbildningen har en erkänt hög kvalitet.

Utbildningens innehåll

Redan under utbildningens första kurs kommer du att märka av den naturvetenskapliga och tekniska profilen som löper som en röd tråd genom programmet. Utbildningen varvar:

  • Vetenskapliga kurser om lärande , kunskapsbildning och utbildningens roll i samhällsutvecklingen.

  • Ämneskurser från det förskolepedagogiska området.

  • Verksamhetsförlagd utbildning (praktik) i förskolans olika verksamheter.

Uppföljning, utvärdering och utveckling ingår också i arbetsuppgifterna som förskollärare.

Om du studerar på studieorten i Luleå så startar utbildningen på höstterminen. Den campusförlagda förskollärarutbildningen i Luleå möjliggör en närhet mellan studenter och lärare som innebär att dörren ofta står öppen för frågor och funderingar, även efter lektionstid.

Förskollärarutbildningen ges även på distans med samma innehåll, skillnaden är att distansutbildningen startar på vårterminen. Distansutbildningen innefattar också fysiska träffar i Luleå med tre-fem sammanhängande dagar som sker tre-fyra gånger per termin. Flertalet av de fysiska träffarna innehåller obligatoriska examinerande moment. Mellan träffarna har du många kontakter med lärare och studiekamrater i form av föreläsningar och grupparbeten som sker med teknikens hjälp. Det är därför viktigt att du betraktar även distansstudier som heltidsstudier som bedrivs på dagtid.
 

Var kan jag jobba?

Du kan arbeta i förskola eller förskoleklass.

Anmälan
Förskollärare
Luleå, Distans, Våren 2021

Startdatum 2021-01-18, v.03 2021
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83039
2020-10-15
80
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6a).

Eller:

Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6a)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Ansök här»

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Susanne Westman

Susanne Westman, Universitetslektor, Utbildningsledare förskollärarutbildningen

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-493117