Hoppa till innehållet

Förskollärare – en av världens viktigaste

Publicerad: 7 november 2011

Som förskollärare utmanar och stödjer du barnens lärande och utveckling inom många områden med hjälp av olika arbetssätt där kommunikativa och utforskande processer likväl som kreativt skapande och lek ingår.

Du arbetar inom förskolan med barn mellan 1 och 5 år. Det ledarskap du utvecklar bygger på att ta tillvara på barnens perspektiv och göra dem delaktiga i utbildningen likväl som att möta och visa omsorg om det enskilda barnet i gruppen. Även samverkan med barnens vårdnadshavare är en viktig del i arbetet. Vid Luleå tekniska universitet får du en erkänt god kvalitet på såväl de teoretiska som de praktiska delarna av utbildningen.