Hoppa till innehållet

Satsning på manliga förskollärarstudenter

Det råder brist på män såväl i förskolan som på förskollärarutbildningarna.
Vid Luleå tekniska universitet utbildas förskollärare, med antagning både höst och vår.
För att stötta manliga studenter, som är i minoritet, gör universitetet särskilda insatser.

Den viktigaste åtgärden är att så långt möjligt erbjuda manliga studenter manliga handledare under den verksamhetsförlagda undervisningen i skolorna.
Inom programmet ingår genusaspekter och jämställdhet under hela utbildningen.

I Luleå kommun finns ett nätverk för manliga förskollärare, som universitetet förmedlar kontakt till.
Här kan du läsa mer om det.

Kontaktperson vid LTU: Susanne Westman, utbildningsledare