Hoppa till innehållet

Utställning om språk och kommunikation

Publicerad: 21 december 2017

Andraårsstudenter på förskollärarprogrammet har i kursen Språk, kommunikation och lärande skapat en utställning som just nu visas på Luleå tekniska universitet.

Utställningen är en sammanfattning av kursens innehåll, där studenterna presenterar olika delar av kursen och de lärdomar de erövrat i hur förskolan ska och kan arbeta med alla barns språkutveckling.

– Förskolan har idag ett förstärkt uppdrag vad gäller språk och kommunikation. Språkets betydelse för barns utveckling och lärande skrivs tydligt fram i styrdokumenten. Allt arbete i förskolan ska vara språkutvecklande och språkets betydelse för barns välbefinnande, kreativitet, lek, sociala samspel och lärande ska lyftas fram, berättar Ulla-Britt Bergdahl, lärare och universitetsadjunkt vid Luleå tekniska universitet.

Visar på omfattningen

Utställning visas just nu i Galleri Aurora och kan ses en bit in i januari. Ulla-Britt Bergdahl känner sig nöjd med studenternas arbete under kursen som kulminerar i sagda utställning.

– Här visar studenterna tydligt och mycket inspirerande hur omfattande begreppet språkutveckling är och hur arbetet i förskolan kan bedrivas. Även kunskaper om barns språkutveckling ger studenterna fina exempel på.  Studenterna har även omsatt kunskaper om layout och hur man sätter upp en utställning.

I bildspelet kan du se foton från utställningen

Kontakt

Taggar