Harald Andersson
Harald Andersson studerar på civilingejörsprogrammet i datateknik och har just gjort färdigt sitt examensarbete: Den utökade klarinetten. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

High tech-klarinetten

En klarinett som inte bara låter, utan som också kan lysa och påverka musiken baserat på rörelser. Det är resultatet av Harald Anderssons examensarbete i datateknik, Den utökade klarinetten.

Det är klarinettens nedre del, det så kallade klockstycket, som Harald Andersson modifierat. Inuti klockstycket har han bland annat monterat mikrokontroller med wifi, rörelsesensorer, LED-lampor och ett batteri.

– Huvudsyftet har varit att fokusera på ljudet, att musikern ska kunna påverka ljudet för att få ett mer dynamiskt framträdande. Musikern använder rörelser för att interagera med instrumentet och kan då påverka musiken på nya sätt, säger Harald Andersson.

– Till exempel kan klarinettspelaren spela in det den spelar. Genom att höja och sänka klarinetten slår man på och av inspelningen och sedan spelas ljudet upp direkt i en högtalare och därigenom skapar musikern själv flera stämmor. Rörelserna kan även användas för att påverka musiken direkt med olika effekter.

Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
Det modifierade klockstycket. Foto: Linda Alfredsson

Värdefullt samarbete

Även färgerna på ljuset varierar beroende på hur musikern riktar instrumentet.

– För musikern gäller det att komma ihåg hur du ska röra dig. Det blir ungefär som att dansa samtidigt som du spelar, förklarar Harald Andersson.

Under arbetet med den utökade klarinetten har Harald Andersson samarbetat med musikern Robert Ek, ett samarbete som gett honom uppskattad feedback.

– Han kunde identifiera brister som jag kunde åtgärda direkt, det har varit givande.

Vad har varit roligast under arbetet med klarinetten?

– Att jag har fått jobba med väldigt många olika områden vilket gett variation. Och att få jobba med en riktig musiker så att instrumentet verkligen används.

Den utökade klarinetten

Taggar