Hoppa till innehållet

Inriktningar

Du formar din egen utbildning genom att välja en specialiserad examensinriktning. Inriktningarna gäller ansökningar inför hösten 2019.

Informations- och kommunikationsteknik

Här får du fördjupade kunskaper i systemutveckling, datornätverk, avancerad programmering och databehandling, samt färdigheter i design och simulering av algoritmer och datorbaserade system. Du kommer lära dig att tillämpa dina kunskaper mot alla beräknings- och kommunikationssystem och distribuerade system.

Industriella datorsystem

Du får fördjupad kunskap om avancerade system bestående av samverkande datorbaserade systemkomponenter, till exempel tidskritiska tillämpningar inom industrin, industriell automation och i autonoma system. Denna profil är mer tvärvetenskaplig och ger en bred kunskap om olika aspekter av datorer som komponenter i stora tekniska system.

Interaktiva system

Du får fördjupade kunskaper i avancerade tekniker och principer för olika typer av människa-dator interaktionssystem, till exempel tekniker med tillämpningar inom datorspel och andra virtuella miljöer. Du kommer lära dig att tillämpa dina kunskaper i utveckling mot olika typer av applikationer, miljöer och med olika typer av användarinteraktionsformer.