Hoppa till innehållet
HPK NY De glbala målen SVE

De globala målen

I utbildningen lär du dig utveckla processer för hållbar framställning, inte bara av material vi behöver i vardagen, utan också av mineral och metaller som krävs för samhällets omställning till förnybar energianvändning och för elektrifiering av transportsektorn.

De utvecklade processerna har förmåga att använda lågvärdiga, förnyelsebara och återvunna råmaterial, har högt utbyte samt ger lägre miljöpåverkan genom lägre CO2 emission och återvinning av restprodukter.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.