Hoppa till innehållet
Matilda Sirén Ernström
Matilda Sirén Ernström Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Norrbottensakademiens första hållbarhetspris

Publicerad: 27 september 2017

Priset får Matilda Sirén Ernström för sitt examensarbete där hon tittat på hur ren fosfor, som kan användas som mineralgödsel, är en begränsad naturresurs. Den bidrar även till övergödningsproblem i hav, sjöar och vattendrag.

Ett hållbart kretslopp av fosfor mellan stad och land ingår därför i ett av Sveriges 16 miljömål och återvinning av fosfor från avloppsslam är en nyckelfråga för kommunala reningsverk.

– Jag tycker det är jätteviktigt att det finns ett hållbarhetspris. Vi går mot ett samhälle där vi faktiskt behöver nya idéer på hur vi ska kunna sluta kretsloppen och det här ger en push i rätt riktning. Det är väldigt i tiden att Norrbottensakademien delar ut ett hållbarhetspris, säger Matilda Sirén Ernström.

Stiftelsen Norrbottensakademien startade 1988 och har som huvuduppgift att främja utbildning och forskning vid Luleå tekniska universitet. Priserna på 10 000 kronor har under åren blivit fler och i år tillkom Norrbottensakademiens hållbarhetspris.

Juryns motivering

Ren fosfor som kan användas som mineralgödsel är en begränsad naturresurs, men bidrar även i till övergödningsproblem i hav, sjöar och vattendrag. Ett hållbart kretslopp av fosfor mellan stad och land ingår därför i ett av Sveriges 16 miljömål och återvinning av fosfor från avloppsslam är således en nyckelfråga för kommunala reningsverk. I sitt arbete har Matilda Sirén Ehrnström studerat de grundläggande betingelserna för återvinning av fosfor från värmebehandlat och rötat avloppsslam. Resultaten har visat att upp till 90 % av fosforinnehållet i det behandlade slammet går att lösa ut genom lakning under sura förhållanden. Från den erhållna lakvätskan går sedan nära 100 % av fosforn att utvinna genom fällning med kalciumjoner. Matilda har gjort en betydelsefull insats inom ett område av stor betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Arbetet har utförts föredömligt och kan bidra signifikant till en utveckling av en standardmetod för fosforåtervinning. Därför är hon en värdig mottagare för priset.