Hoppa till innehållet

Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Framtidens avancerade teknologi och den gröna omställningen kräver strategiska metaller, kemikalier och bränslen som tillverkas fossilfritt i miljöanpassade resurseffektiva processer. Bli en del av lösningen med efterfrågad, unik och viktig kompetens på en global arbetsmarknad.

Under utbildningen får du lära dig vad som behövs för omställningen till en klimatsmart processindustri och för framtagandet av material till produkter samhället är i behov av. Programmets kurser och nära samarbete med företag ger dig inblick, erfarenheter och verktyg att bli en självständig och attraktiv ingenjör med karriärmöjligheter som processingenjör, teknikutvecklare, konsult och beslutsfattare inom industri, akademi eller myndigheter.

Utbildningens innehåll

Inriktningen kemi- och bioprocessteknik öppnar upp för en bred arbetsmarknad exempelvis inom processindustri som pappersbruk och branscher där kemi har en central roll inom bränsle-, kosmetika-, livsmedels- och läkemedelsindustri, samt batteritillverkning. Väljer du istället inriktningen mineralteknik och metallurgi, med fokus på metallutvinning, som är en unik utbildning i Sverige och en av få i Europa, får du unik och efterfrågad kompetens för framställning av metaller och mineraler för bland annat avancerade elektronikprodukter, för produktion och lagring av förnybar elektricitet, samt elbilar. Fossilfri ståltillverkning är också ett växande område där du kan bidra till utveckling och problemlösning. 

Genom praktik, studieresor och skarpa företagsprojekt får du tidigt inblick i möjliga karriärvägar, samt värdefulla erfarenheter och kontakter inför arbetslivet. I början av dina studier ges en översiktskurs där utbildningens upplägg och inriktningar introduceras. Du får också göra en studieresa till företag som hanterar några av de processer och produkter som kursen behandlar. Under första läsåret har du grundläggande kurser i matematik, kemi, fysik, geologi och ekonomi. Det är kurser du läser för att få en stabil grund inför kommande studier och arbetsliv som ingenjör.

Andra och tredje året tillkommer kurser i råvaruekonomi, miljöanalys samt mer tillämpade programspecifika kurser i kemi, kemiteknik, metallurgi och mineralteknik, som alla förbereder dig för kommande kurser på avancerad nivå och en karriär som ingenjör inom process- och kemiteknik. 

De sista två åren specialiserar du dig inom en av programmets inriktningar kemi- och bioprocessteknik eller mineralteknik och metallurgi, men i och med utrymme för valbara kurser finns möjlighet att få viss kompetens inom båda inriktningarna. Under praktiken som inleder årskurs fyra får du chansen att använda dina kunskaper från de tre första åren inom processrelaterade spännande praktikprojekt och arbetsuppgifter. Praktikperioden är mycket uppskattad av både studenter och företag. Den ger inspiration och motivation inför fortsatta studier och ger dig värdefulla kontakter för framtida jobb och praktisk erfarenhet av ingenjörsyrket. Du kan ytterligare påverka din erfarenhetsprofil med möjligheten till utbytesstudier, praktik eller examensarbete utomlands. 

Inriktningar

Kemi- och bioprocessteknik 
Inriktningen ger dig den kemitekniska kompetens som behövs för att kunna delta i utvecklingen av nya miljövänliga och hållbara processer. Bioprocessteknik är ett snabbt växande område där skog och andra förnybara råvaror används för framställning av olika värdefulla produkter, som biobaserade kemikalier, bränslen, och material. Efterfrågan på kompetens inom områden som elektrokemi ökar också genom behovet av bland annat batteriutveckling.

Under utbildningen använder du våra moderna laboratorier och får också inblick i vår framstående forskning för den gröna omställningen. Forskningen bedrivs i samarbete med industrin och internationella aktörer och omfattar allt från framtagande av råvara till produktion av förnybara kemikalier, bränslen och material som efterfrågas i samhället. Inriktningens kurser behandlar också traditionella kemitekniska processer som katalys och papperstillverkning. Kemi- och processindustri, samt konsult-, forsknings- och utvecklingsföretag är stora arbetsgivare där en kan arbeta med att utveckla framtidens processer och produkter både nationellt och internationellt.

Mineralteknik och metallurgi 
Ingenjörer med kompetens från den här inriktningen är eftertraktade på arbetsmarknaden, eftersom det krävs större mängd och fler typer av mineraler och metaller i och med den gröna omställningen. Mineraler och metaller krävs för produktion av förnybar energi, energilagring, elektrifiering av transporter och högteknologiska produkter både för industrin och i hemmen, samt för utvecklingen av fossilfri ståltillverkning. Med din kompetens om processer för utvinning av mineral och metaller, både från malm och återvunna produkter, kan du bli en viktig del av samhällets hållbara utveckling.

Behovet av nytänkande ingenjörer med process- och kemikunskaper som kan driva och utveckla produkter och processer för framtiden är stort och öppnar upp för flera olika karriärmöjligheter i Sverige, Europa och hela världen. I inriktningen varvas teori med industrirelaterade problemlösande projektarbeten och praktik, vilket ger dig de verktyg du behöver för att kunna delta i och leda det arbetet. 

Som ingenjör inom mineralteknik och metallurgi jobbar du exempelvis med utvinning och återvinning av mineral och metaller, tillvaratagande av biprodukter, minimering av utsläpp och energianvändning. Du får en bred bas för arbete inom bland annat metall-, mineral-, gruv-, batteritillverknings- och återvinningsindustrin. Inriktningen har en tydlig internationell prägel genom samarbete med olika aktörer i Europa och övriga världen. Det innebär att du som student har möjligheten till projektuppgifter och nätverkande utanför Sveriges gränser. 

Var kan jag jobba?

Intresset att utveckla nya miljöanpassade processer, material och teknologi ökar, det ses som nödvändigt för företag och samhället. Tidigare studenter arbetar som forskare, processingenjörer och konsulter, till beslutsfattare inom industri och myndigheter. Du kommer jobba med ingenjörer och andra yrkesgrupper i den egna organisationen, såväl kollegor på andra företag i Sverige, Europa och världen för att lösa industrins och samhällets utmaningar.

Anmälan
Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85007
2023-04-17
25

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2023-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Lena Sundqvist-Öqvist

Lena Sundqvist-Öqvist, Biträdande professor

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492045